Kvitteringsordning: - Vil ikke registrere innvandrerbakgrunn, hudfarge og etnisitet

- Vi har etterspurt politiet om å innhente ekstern kompetanse for hva som kan registreres av opplysninger, sier leder for Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

Hallvard Øren (Foto: Tore Letvik)

Utprøving av en såkalt kvitteringsordning i Oslo politidistrikt har nå startet. Ordningen går ut på at politiet må loggføre og tilby en kvittering til alle som blir ransaket, stoppet eller kontrollert. Kvitteringen skal inneholde en begrunnelse om hvorfor vedkommende har blitt stoppet. 

I prøveperioden vil kvittering gis innenfor et begrenset område i Oslo. Ordningen skal prøves ut frem til 3. september neste år, og deretter evalueres. Håpet er å øke tilliten til politiet.

Halvard Øren, leder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg, sier han er glad for at pilotprosjektet er i gang.

- Men vi ser svakheter ved ordningen som vi håper kan justeres for at dette kan bli et vellykket pilotprosjekt.

Juristforbundets utvalg har sittet i en arbeidsgruppe hos Oslo politidistrikt i forkant av innføring av pilotprosjektet.

- Vi har ved flere anledninger etterspurt politiet om å innhente ekstern kompetanse fra eksempelvis, Datatilsynet eller Kripos om lovlighetsrommet for hva som kan registreres av opplysninger, og hvordan det blir registrert.

- Politiet har ikke innhentet denne informasjonen eksternt eller internt via sine faggrupper, og dermed har vi ikke fått utredet problemstillingene knyttet til registrering av blant annet innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, hudfarge, og etnisitet, sier Øren.

- Tallfakta som grunnlag for å oppklare effekten av etnisk profilering er positivt for politiets forebyggende arbeid. Slik ordningen er nå vil ikke politiet eller andre kunne vurdere om mørkhudede er overkontrollert, sier han.

LES OGSÅ: Tilhengere og motstandere av kvitteringsordning møttes til debatt

Øren understreker at data som samles inn nå ivareta personvernhensyn og den enkeltes rettsikkerhet i måten det blir lagret på.

- Samtidig er det viktig å få god data på hvordan kontrollene skjer i praksis. Dataene som samles inn skal brukes i en evalueringsprosess, og for å få et riktig bilde av kontrollsituasjonen trenger vi riktig data fra begynnelsen av. En god evaluering er avgjørende for et godt resultat.

Øren mener det er positivt at politiet ved å gi ut en kvittering må loggføre personkontrollen.

- Vi mener at dette vil ha en såkalt «stop and think» effekt ovenfor politiet, og dermed forebygge overkontroll, sier han.