Justiskomiteen ber Regjeringen utrede forliksrådsordningen

Et flertall i justiskomiteen innstiller på at Regjeringen må utrede forliksrådsordningen med sikte på å styrke og forbedre den.

Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)
Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

I november vedtok landsmøtet i Juristforbundet at det er nødvendig med en full gjennomgang og utredning av forliksrådsordningen, fordi man mener dagens ordning ikke ivaretar rettssikkerheten godt nok.

Nå får kravet støtte fra flertallet i justiskomiteen på Stortinget, etter et representantforslag fra Venstre. Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre rår i en innstilling 8. desember Stortinget til å be regjeringen om å utrede forliksrådsordningen med sikte på å styrke og forbedre den.

Justiskomiteen ønsker at utredningen blant annet skal vurdere behov for formell juridisk kompetanse hos ett eller flere forliksrådsmedlemmer og kompetansebehov hos forliksrådsmedlemmene, inkludert meklingskompetanse og juridisk kompetanse.

Flertallet i komiteen ønsker også at utredningen ser på hvordan dagens saksbehandlingstid kan reduseres og om tvisteloven § 6-11 fjerde ledd bør endres.

LES OGSÅ: Krever evaluering av forliksråds­ordningen: – Ikke rettssikker nok

Om dagens organisering av forliksrådet bør endres, om forliksrådets domsavsigelser ivaretar rettighetene etter EMK, om eventuelt behov for et system som sikrer at parter blir varslet om at de er part i en sak for forliksrådet og om innsynsretten i forliksrådenes virksomhet bør styrkes er andre krav til utredningen komiteens flertall ber om.

- En god start

Juristforbundets president Sverre Bromander sier han er glad for innstillingen fra justiskomiteen.

Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

- Det er svært gledelig at justiskomiteens flertall pålegger Regjeringen å utrede dette. Juristforbundet frykter at det kan finnes flere justisfeil som ikke har blitt oppdaget. Etter denne høsten, hvor vi har sett hvor feil det kan gå i en rekke saker, er det enormt viktig at politiske myndigheter går inn i dette for å skape økt tillit til rettsstaten.

- Dette var en god start i en dugnad for å styrke rettssamfunnet, sier Bromander.

Han viser til at Juristforbundets landsmøte var klart på at en slik utredning er overmoden.

- I Juristforbundets dialog med sentrale stortingspolitikere har vi vært tydelige på at en slik utredning er en av flere brikker som må på plass. Nå fortsetter jobben med blant annet å påvirke justiskomiteen i å øke ressursene til domstolene, en bedre rettshjelpsordning, økt salærsats, økt satsing på juridisk forskning og at fremtidig behov for jurister utredes, sier Bromander.

Les justiskomiteens tilråding til Stortinget her