Jusstudenter bekymret for etablering av nye utdanningssteder

– Hvor stort er behovet for å utdanne flere jurister, spør leder for studentseksjonen i Juristforbundet.

Johannes Ørn Thorsteinsson (Foto: privat)
Johannes Ørn Thorsteinsson (Foto: privat)

– De etablerte studiestedene har godt av konkurranse. Likevel er jeg bekymret for at utviklingen går for langt, skriver Johannes Ørn Thorsteinsson, leder av Juristforbundet – Student, i en kommentar på Juristforbundets nettsider.

– Hvor mange studiesteder kan tilby rettsvitenskap uten at det går på bekostning av robuste fagmiljø?, skriver han.

Bakgrunnen er at NOKUT nå har godkjent at BI kan opprette masterstudier i rettsvitenskap.

Universitetet i Agder (UiA) fikk avslag i denne runden, men varsler at de vil søke igjen. I tillegg venter Universitetet i Stavanger på avgjørelse på sin søknad.

Thorsteinsson skriver at det er et «åpent spørsmål hvor mange jurister det er behov for i fremtiden». 

– Selv om det riktig nok ikke er snakk om et stort antall nye studieplasser i første omgang, må det også diskuteres om det faktisk er behov for å utdanne flere jurister enn det som utdannes i dag.

Thorsteinsson mener også at finansiering må avklares. 

– Skal de etablerte fakultetene miste studieplasser som skal omfordeles til nye aktører, eller skal det komme friske penger til opprettelse av nye studieplasser?, skriver lederen for studentene.