Tolga-brødrene møter staten i retten

Erstatningssaken mot staten i Tolga-saken vil trolig ende i retten. Nylig ble det kjent at Tolga-brødrene har inngått en såkalt «omforent utenrettslig løsning» med kommunen, men kravet mot staten opprettholdes.

Nicolai V. Skjerdal er advokat for to av brødrene i Tolga-saken (Foto: Fend)
Nicolai V. Skjerdal er advokat for to av brødrene i Tolga-saken (Foto: Fend)

Dette bekrefter de to brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal overfor Juristen.

– Saken mot staten går sin gang. Den er ikke forlikt, sier Skjerdal.

Tidligere denne måneden gikk Tolga kommune ut med nyheten om at den har inngått et forlik med de to brødrene i Tolga-saken som hver krevde 500.000 kroner i oppreisningserstatning fra kommunen. Innholdet av forliket er ikke kjent, og skal etter avtalen holdes hemmelig.

Overfor NRK bekrefter imidlertid advokat Skjerdal at det inneholder en økonomisk erstatning.

– Det er åpenbart at dette søksmålet, som jo dreide seg om et erstatningskrav, når det blir forlikt, så har det noe med penger å gjøre, sier Skjerdal til NRK.

Ikke rettssak på Tynset

Rettssaken mellom brødrene Magnus og Lars Peder Holøyen og Tolga kommune, skulle starte i Østre Innlandet tingrett på Tynset i januar. Denne blir nå ikke noe av. Da det ikke er inngått forlik med staten, fortsetter denne rettsprosessen, hvor hovedforhandling skal avholdes i Oslo tingrett.

Saken er ennå ikke berammet.

Beskjedne oppreisningsnivåer

Før forliket med Tolga kommune ble inngått, fortalte Skjerdal følgende til Juristen:

– Brødrene har saksøkt både kommunen og Staten, for selvstendige ansvarsbetingende forhold. Kravet gjelder erstatning for ikke-økonomisk tap, altså en form for oppreisning. Vi har antydet at nivået bør ligge på omkring kr 500.000 for hver av brødrene overfor kommunen og omkring én million kroner for hver av brødrene overfor Staten. Jeg vil ikke legge skjul på at vi med dette har til hensikt å utfordre de ganske beskjedne oppreisningsnivåer som følger av norsk rettstradisjon.

Etter forliket med kommunen er det dermed brødrenes oppgjør med staten som står igjen.