De mest mediesiterte juristene

Jurister er høyt oppe blant synlige akademikere.

F.v. Cecilie Hellestveit, Anine Kierulf og Hans Petter Graver (Foto: Lisbeth Michelsen/Thomas Haugersveen)
F.v. Cecilie Hellestveit, Anine Kierulf og Hans Petter Graver (Foto: Lisbeth Michelsen/Thomas Haugersveen)

Avisen Klassekampen har fått analysebyrået Retriever til å undersøke hvilke norske akademikere som har fått mest mediedekning – gjennom egne tekster og siteringer – de siste ti årene.

Undersøkelsen tar for seg hvor ofte profilerte akademikere fra ti ulike fagfelt opptrer i mediene. Det omfatter artikler, sitater, kronikker og debattinnlegg og inkluderer både aviser og nyhetssendinger på radio og TV.

På toppen av denne listen troner statsviter og valgekspert Bernt Aardal - med 2433 medieoppslag over en tiårsperiode.

Bak følger juristene Cecilie Hellestveit og Anine Kierulf - med henholdsvis 1548 og 1479 oppslag.

På juristsiden ligger også Hans Petter Graver høyt – med 858 oppslag. 

I et intervju med Juristen tidligere i år, sa Anine Kierulf at hun tror forståelsen for at formidling er en viktig del av det akademiske oppdraget har blitt større ved det juridiske fakultetet. 

– At man sprer kunnskap ut til samfunnet, men også interagerer med samfunnet på måter som gjør at man selv får korrektiver og perspektiver inn i forskningsarbeidet og undervisningen, tror jeg er viktig, sa Kierulf.

Hun mener et juridisk fakultet bør ha særlig fokus på formidling, ikke minst fordi demokratiet og rettstaten bygger på en forutsetning om at folk skal kunne forutberegne sin rettsstilling, hvilke lover og regler som gjelder dem.

– Det er jo en illusjon når samfunnsreguleringen er blitt så kompleks som den er blitt, men noe regelforståelse er bedre enn ingen, sier hun.

– Og det gjør at formidling om hva reglene går ut på også har en demokratisk funksjon som er veldig viktig. Jurister har både en demokratisk og rettsstatlig forpliktelse til å bidra med vår kunnskap ut i samfunnet.