Forbruker­rådet ber foreldre om å ikke betale krav fra skolen etter uhell med nett­brett

– De minste barna vil neppe kunne holdes ansvarlig uansett, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Illustrasjonsfoto: iStock
Illustrasjonsfoto: iStock

Hvert år opplever foreldre å få pengekrav om barnet har hatt et uhell med læringsbrett eller nettbrett delt ut av på skolen. Det vil Forbrukerrådet ha en slutt på og skriver i en pressemelding at de er gjort oppmerksomme på at skolene ofte sender krav om å dekke kostandene dersom barna skulle ha hatt et uhell og skadet nettbrettet sitt.

– Noen foreldre forteller om regninger på opp mot 3000 kroner. Jussen er klar på dette punktet, og så lenge skaden skyldes et uhell så kan ikke barna holdes ansvarlig. De minste barna vil neppe kunne holdes ansvarlig uansett, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Han oppfordrer alle til å behandle tingene sine pent, men sier det skal ganske mye til for å holde et lite barn erstatningsmessig ansvarlig for en skade.

– Har barnet skadet nettbrettet med vilje, altså kastet det i do eller brukt det som frisbee – ja, da kan det ha seg sånn at mor og far må punge ut. Men har barnet hatt et uhell kan ikke skolen kreve at du betaler for det, sier Iversen.

– Ikke betal kravet fra skolen om det skulle komme i postkassa. Be om en begrunnelse, er rådet han gir foreldere.

– Understrek når du snakker med skolen at uhell ikke utløser noen erstatningsplikt, og at skolen selv må bevise at barnet har handlet uforsiktig da læringsbrettet ble ødelagt. Du kan også be skolen kontakte kommuneadvokaten for en vurdering av saken, eller ta kontakt med oss i Forbrukerrådet for tips og veiledning, sier Iversen.