Oppfordrer Advokat­foreningen til å avslutte boikotten

– En innfrielse av Advokatforeningens økonomiske krav vil anslagsvis innebære en økt årlig kostnad på rundt 900 millioner kroner, ifølge justisministeren.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)
Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

– Regjeringen ønsker en god dialog med Advokatforeningen fremover og oppfordrer Advokatforeningen til å avslutte boikotten. 

Det skriver justisminister Emilie Enger Mehls i sitt svar på spørsmålet fra Andreas Sjalg Unneland (SV) om hva Mehl vil gjøre for å løse den pågående streikeaksjon i høyesterett, slik Juristen tidligere har omtalt. Mehl skriver videre: «Regjeringen har strukket seg langt i denne saken, og departementet har allerede hatt flere møter med Advokatforeningen siden boikotten startet i november i fjor, senest 7. februar 2022.»

I svaret fra Mehl heter det også, blant annet:

«De økonomiske kravene til Advokatforeningen innebærer store kostnader som regjeringen ikke kan innfri utenom dette. En innfrielse av Advokatforeningens økonomiske krav i denne saken, det vil si full kompensasjon for reisegodtgjørelsen og en ytterligere heving av rettshjelpsatsen til om lag 1 600 kroner, vil anslagsvis innebære en økt årlig kostnad på rundt 900 millioner kroner. Lar man kompensasjonen for fravær stå uendret, vil den økte kostnaden bli rundt 800 millioner kroner årlig.»

Spørsmålet fra Unneland, og svaret fra Mehl kan du lese i sin helhet her.