Må svare på hva hun vil gjøre for å løse salær­floken som kan lamme Høyeste­rett 

Andreas Sjalg Unneland (SV), som er utdannet jurist og medlem av Stortingets justiskomite, ber justisminister Emilie Enger Mehl svare på hva hun vil gjøre for å løse streikeaksjonen som Advokatforeningen fører overfor saker i Høyesterett. 

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)
Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

I sitt skriftlige spørsmål til justisministeren skriver Unneland:

«Hva vil statsråden gjøre for å bidra til å løse den pågående streikeaksjon i høyesterett?» Spørsmålet ble innlevert 9. februar. Ifølge stortingets reglement skal skriftlige spørsmål til statsråder besvares innen seks virkedager.

I sin begrunnelse for spørsmålet skriver Unneland at det nå er over 25 saker som ikke er berammet og at listen fortsetter å vokse.

Advokatforeningen har fremmet tre krav for av å avslutte aksjonen. Et av disse er et ønske om rett til å forhandle fastsettelsen av rettshjelpssalæret. Advokatforeningen ber også om at reisegodtgjørelsen settes til full sats slik den var før halveringen i 2017.

«Dette betyr mye for advokater med lang reisevei, for eksempel i forbindelse med avhør på barnehus og barnevernssaker generelt», skriver Unneland. 

«Flere toneangivende aktører både på og utenfor feltet, har uttrykt sin støtte til Advokatforeningens krav, blant annet Juristforbundet, Domstoladministrasjonen, Legeforeningen, Psykologforeningen og en rekke sorenskrivere og flere medier på lederplass», skriver han. 

Her ligger Unnelands spørsmål, og svaret fra Mehl, når det kommer.