Vil bruke kunstig intelligens til å øve på avhør av barn

Forskere utvikler nye øvingsmetoder for politi og barnevern.

I statistikken som Politidirektoratet nylig ga ut går det frem at de tilrettelagte avhørene har hatt en positiv effekt på ventetiden før første avhør (Foto: Pixabay) 

Et forskningsprosjekt ved OsloMet kalt "Bruk av interaktive avatarer ved intervju av omsorgssviktede barn" skal utvikle et digitalt opplæringsprogram - på sikt med lyd, tekst og en digital barneavatar - som vil gjøre det mulig å øve seg på barneavhør.

– Når man bruker rett metodikk i avhøret forteller barnet mer korrekt, og ofte med flere detaljer. Det finnes mye empiri på hva som fungerer, men så ser vi ut fra forskning ute i praksisfeltet innen politiet og barnevernet at de ikke klarer å følge anbefalt metodikk i nødvendig grad, sier forsker og prosjektleder Gunn Astrid Baugerud til universitetets nettsider.

Forskningsprosjektet lager derfor et øvingsprogram, slik at ferdighetene kan vedlikeholdes.

Det utvikles en chatbot, et slags «digitalt barn» som skal trenes opp og som skal svare dynamisk med bakgrunn i alt forskerne mater den med. Det inkluderer anonyme transkripsjoner av reelle avhør.

Allerede før jul 2021 begynner de testing av en visuell avatar med tekst og bilde i første omgang, opplyser universitetet.

– Politiet i Norge har kommet langt på dette feltet, også i internasjonal sammenheng, men det er fortsatt et behov for å komme nærmere anbefalt metode, sier Baugerud.