Flere embets­dommere og mer til digitalisering i domstolene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 20 millioner kroner til flere embetsdommere ved små og mellomstore rettssteder. I tillegg foreslås å øke bevilgningen til digitalisering.

Foto: Thomas Haugersveen
(Illustrasjonsfoto: Thomas Haugersveen)

– Det er et stort behov for flere embetsdommere i de minste domstolene, blant annet for å unngå rettssteder med kun én embetsdommer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Det har tradisjonelt vært høy andel dommerfullmektiger i mindre domstoler, og regjeringen mener de ekstra midlene vil redusere andelen dommerfullmektiger og «sårbarheten til mindre rettssteder og domstoler».

Digitalisering

Når det gjelder digitalisering i domstolene foreslås det å bevilge 30 millioner kroner, hvorav 25 millioner kroner skal gå til å videreutvikle automatisering og digitalisering av den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS).

Arbeidet med ESAS vil pågå over flere år og har en forventet totalkostnad på 121 millioner kroner, ifølge departementet.