Øker salær­satsen - med 22 kroner

Regjeringen foreslår at satsen øker fra 1085 kroner til 1107 kroner. Det er langt fra advokatenes krav, sier Advokatforeningen.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)
Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Det kommer frem i regjeringens tillegg til Statsbudsjettet 2022.

– Det er viktig for regjeringen at alle har tilgang på god rettshjelp. Dette handler om folks rettsikkerhet, spesielt for sårbare grupper. Derfor foreslår vi å øke rettshjelpssatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

I den forrige regjeringens budsjettforslag var det ikke foreslått å prisjustere salærsatsen.

Nåværende regjering foreslår å prisjustere rettshjelpssatsen, slik at satsen for 2022 øker fra 1 085 kroner til 1 107 kroner.

Kan fortsatt bli forsvarerstreik

Advokatforeningen har krevd økning i rettshjelpssatsen til «et bærekraftig nivå», forhandlingsrett om rettshjelpssatsen og reversering av halveringen av reisesalæret som ble innført i 2016.

Det er varslet streik på straffesaksfeltet dersom regjeringen ikke kommer Advokatforeningen i møte. Streiken innebærer at forsvarere som har straffesaker for Høyesterett oppfordres til ikke å gjennomføre forsvareroppdraget.

En aksjonskomité i Advokatforeningen består av advokatene Frode Sulland, Marius Dietrichson, Mette Yvonne Larsen, Cecilie Nakstad, Line Karlsvik og Camilla Hagen.

– Vi kommer tilbake med nærmere informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg. Vi oppfordrer samtidig alle medlemmer, også de som ikke er berørt av statens manglende vilje til å betale en bærekraftig rettshjelpssats, om å støtte opp om foreningens arbeid med denne viktige saken, skriver Advokatforeningen.

– Allerede nå kan jeg konstatere at forslaget jo mildt sagt er svært langt fra å imøtekomne våre krav, som også flere aktører i justissektoren, blant annet DA, domstolsledere og Juristforbundet støtter. Det utgjør dessuten, nok en gang, fortsatt en realøkonomisk nedgang, et negativt oppgjør, sier Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen til Advokatbladet.