Bjørn Erik Thon er nytt likestillings- og diskriminerings­ombud

Bjørn Erik Thon, som kommer fra stillingen som direktør for Datatilsynet, overtar som likestillings- og diskrimineringsombud etter Hanne Bjurstrøm. 

Bjørn Erik Thon (Foto: Datatilsynet)
Bjørn Erik Thon (Foto: Datatilsynet)

Tiltredelsesdato for det nye ombudet er 28. februar 2022, opplyser Kulturdepartementet. Ombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år.

Thon har ledet Datatilsynet siden 2010 og var forbrukerombud fra 2000 til 2010. Han har også jobbet som seksjonssjef i Forbrukerrådet, advokatfullmektig og dommerfullmektig. Thon var også politisk rådgiver for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet fra 1999 til 2000.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som hovedoppgave å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Les intervju med tidligere likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm her