Transparency International: Domstolene i Norge har høyest tillit

Kun to prosent av norske innbyggere tror «de fleste» i domstolene og rettsvesenet er involvert i korrupsjon. I EU-landene er prosentandelen 14. 

Guro Slettemark er generalsekretær i Transparency International Norge. Foto: Thomas Haugersveen

Domstolene i Norge kommer godt ut i det ferske korrupsjonsbarometeret fra Transparency International.

- Befolkningen i Norge har høyere tillit til myndighetene enn innbyggerne ellers i Europa har. Men det er også grunn til å være på vakt, – det høye tillitsnivået i Norge må ikke bli en sovepute i antikorrupsjonsarbeidet, skriver organisasjonen på sine sider i forbindelse med lanseringen av rapporten. 

Barometeret er verdens største kartlegging av innbyggernes oppfatninger om og egne erfaringer med korrupsjon. Generelt har den norske befolkningen høy tillit til myndighetene, og domstolene nyter høyest tillit, mens kommunene havner nederst.

Domstolene i de nordiske landene skårer høyere på tillitt enn EU-landene samlet uten Norden. Norge troner på topp, etterfulgt av Finland, Danmark og så Sverige.

På spørsmål om «hvor stor tiltro har du til at domstolene gjør en god jobb i Norge?» svarer kun én prosent at de ikke har noen tiltro i det hele tatt. Fem prosent svarer ganske liten, mens 55 prosent svarer ganske stor. 37 prosent svarer at de har svært stor tillitt til at domstolene gjør en god jobb.

Graf fra korrupsjonsbarometeret, Transparency International

Befolkningen i EU-landene oppfatter at korrupsjonsnivået er høyere enn befolkningen i Norge gjør. I EU-landene svarer 11 prosent at de ikke har tillit i det hele tatt til domstolene, men 23 prosent svarer at de har ganske liten tillit.

Innbyggerne har også fått spørsmål om «hvor mange av følgende personer i Norge tror du er involvert i korrupsjon». Når det gjelder domstol/rettsvesen svarer 48 prosent «ingen», mens 46 prosent svarer «noen». Kun to prosent svarer «de fleste».

Til sammenligning svarer 78 prosent at de tror noen i kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon. Her svarer 12 prosent «ingen», mens sju prosent svarer «de fleste».

I EU-landene totalt svarer 14 prosent at de tror «de fleste» i domstoler og rettsvesen er involvert i korrupsjon.

Videre spør også barometeret om hvor ofte innbyggerne har brukt personlige forbindelser for å få den tjenesten de hadde behov for. Her svarer kun én prosent at det har skjedd én eller to ganger i domstolene, men 99 prosent svarer aldri.

«Høy tillit til institusjonene, men ikke fri for korrupsjon»

  • Hver femte innbygger betrakter korrupsjon hos myndighetene som et stort problem i Norge.
  • Tre av ti innbyggere tror bedrifter ofte betaler eller bruker forbindelser for å vinne offentlige kontrakter.
  • Hver fjerde innbygger mener at norske myndigheter ikke tar hensyn til folks synspunkter når de fatter beslutninger.
  • Halvparten av de spurte er enig i at den norske regjeringen i stor grad er styrt av et fåtall aktører som handler i egeninteresse.
  • Hver tiende innbygger mener at de fleste bedriftsledere og kommunale myndigheter er involvert i korrupsjon.
  • Hver åttende person som har vært i kontakt med NAV eller sykehusene, sier at de har benyttet personlige forbindelser for å oppnå tjenestene.
  • Nesten halvparten av de spurte i Norge frykter gjengjeldelser ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon.

Kilde: Transparency International Norge