Foreslår å heve inntekts­grensene for fri retts­hjelp med ti prosent

– Hele ordningen med fri rettshjelp er moden for en endring - departementet jobber videre med Rettshjelpsutvalgets anbefalinger, sier justis- og beredskapsministeren ved sitt siste budsjett før regjeringsskifte.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Regjeringen foreslår å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp med ti prosent.

– Hele ordningen med fri rettshjelp er moden for en endring. Endringer må bli satt i sammenheng med hverandre, slik at fellesskapets ressurser benyttes best mulig og gir rettshjelp til de som trenger det mest. Derfor har denne regjeringen nedsatt Rettshjelpsutvalget og departementet jobber videre med utvalgets anbefalinger, sier nylig avgått justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det offentlige dekker advokatutgiftene til personer som får innvilget behovsprøvd fri rettshjelp. Det innvilges behovsprøvd rettshjelp dersom søkeren har inntekt og formue under bestemte grenser.

Etter forslaget blir inntektsgrenser for behovsprøvd rettshjelp fra nyttår 270 600 kroner for enslige og 405 900 kroner for ektefeller eller andre som lever sammen og har felles økonomi. Grensen for formue er 100 000 kroner for både enslige og par.