Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Foreslår å heve inntekts­grensene for fri retts­hjelp med ti prosent

– Hele ordningen med fri rettshjelp er moden for en endring - departementet jobber videre med Rettshjelpsutvalgets anbefalinger, sier justis- og beredskapsministeren ved sitt siste budsjett før regjeringsskifte.

Tirsdag, 12. oktober 2021 - 10:22

Regjeringen foreslår å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp med ti prosent.

– Hele ordningen med fri rettshjelp er moden for en endring. Endringer må bli satt i sammenheng med hverandre, slik at fellesskapets ressurser benyttes best mulig og gir rettshjelp til de som trenger det mest. Derfor har denne regjeringen nedsatt Rettshjelpsutvalget og departementet jobber videre med utvalgets anbefalinger, sier nylig avgått justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det offentlige dekker advokatutgiftene til personer som får innvilget behovsprøvd fri rettshjelp. Det innvilges behovsprøvd rettshjelp dersom søkeren har inntekt og formue under bestemte grenser.

Etter forslaget blir inntektsgrenser for behovsprøvd rettshjelp fra nyttår 270 600 kroner for enslige og 405 900 kroner for ektefeller eller andre som lever sammen og har felles økonomi. Grensen for formue er 100 000 kroner for både enslige og par.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022