Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

Domstol­administrasjonen: Ikke penger til opptak i retten

– Vi er svært overrasket og skuffet over at forslaget til statsbudsjett for 2022 ikke prioriterer midler til lyd- og bildeopptak av rettssaker.

Tirsdag, 12. oktober 2021 - 14:10

Det sier Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, i en pressemlding etter fremleggelsen av statsbudsjettet.

– Manglende dokumentasjon av det som forklares av vitner og parter i tingrettene er en alvorlig svakhet med vårt rettssystem. Vi er skuffet fordi dette er et tema som har vært diskutert i bortimot 20 år uten at noen regjering har prioritert saken i budsjettene. Og vi er overrasket fordi vi trodde at budsjettavtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet for budsjettåret 2021 hadde løst denne saken en gang for alle, sier Urke.

Gjennom budsjettavtalen for 2021 ble det satt av 25 millioner kroner til opptak i retten, og Domstoladministrasjonen har lagt til grunn at det var ment som en varig rammeøkning som ville gjøre det mulig å gjennomføre tiltaket i alle domstoler innenfor en tidsramme på 4 til 6 år.

– Nå viser det seg at bevilgningen er et engangsbeløp for budsjettåret 2021 og da er vi nesten tilbake til start, sier Urke.

Varig rammeøkning

Uten midler til opptaksutstyr kan ikke domstolene følge opp en lovendring fra 2005 om opptak i retten, skriver Domstoladministrasjonen.

– Nå har vi hatt en prøveprosjekt gående over flere år, vi har høstet erfaring og vi er klar til å implementere løsningen i alle domstoler uten videre utredninger og forsinkelser. Det vil bare være mulig dersom Stortinget viderefører bevilgningen på 25 millioner for 2021 som en varig rammeøkning for domstolene, sier Urke. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022