DA advarer mot å reversere domstols­reformen

En skroting av domstolsreformen vil kunne koste 75 millioner, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke.

Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)
Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)

Direktør i Domstoladministrasjonen (DA), Sven Marius Urke, advarer i et brev til DAs styre, mot kostnadene og merarbeidet det er å starte på en ny reformprosess for å reversere sammenslåingen av tingretter som de tre rødgrønne partiene har lovet, melder Klassekampen.

Ifølge DA-direktøren vil en omgjøring koste 75 millioner kroner, gi økte årlige utgifter på 37 millioner kroner og føre til omfattende merarbeid for domstolene.

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet, stoler ikke på tallene DA presenterer.

– Vi har i det hele tatt trukket i tvil utregningene til DA om merkostnader. Jeg finner ingen grunn til å stole på utregningene fra DA her, sier hun til Klassekampen.