Nicolay V. Skjerdal
Advokat Nicolay V. Skjerdal

Formidlet opplevelse av Tolga-saken under menneske­rettighets­konferanse

– Flaut, belastende og nedverdigende er ord jeg har blitt bedt om å videreformidle fra en av brødrene på hvordan han opplevde å uberettiget bli satt under vergemål, og erklært som psykisk utviklingshemmet og uten samtykkekompetanse.

Torsdag, 23. september 2021 - 15:53

Dette sa advokat Nicolai V. Skjerdal under årskonferansen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i Oslo torsdag. Temaet for årets konferanse var utviklingshemmedes menneskerettigheter – selvbestemmelse, valgfrihet og innflytelse i eget liv.

Saksøkt kommune og stat

Skjerdal er advokat for to av brødrene i den såkalte Tolga-saken. I saken, som ble avdekket av VG, hadde tre brødre fra Tolga i Hedmark blitt satt under vergemål mot sin vilje to av dem i henholdsvis 15 og 18 måneder og uten å vite det vært registrert som psykisk utviklingshemmet. Saken førte til granskning og tilsynsorganer slo fast at det hadde skjedd systematiske feil på alle nivåer av forvaltningen.

Brødrene og advokat Skjerdal har saksøkt både kommunen og staten og krever såkalt reparasjonserstatning, eller oppreisning. Saken er ikke endelig rettslig avklart.

Makt og avmakt

LDOs årskonferanse ble åpnet av avtroppende likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og statssekretær i Kulturdepartementet Emma Lind. Under konferansen ble det tatt opp problemstillinger knyttet områdene «Kommunale tjenester og selvbestemmelse – i lys av menneskerettigheter», «Selvbestemmelse? Funn fra LDOs dokumentanalyse om kommunale tjenester», «Makt og avmakt, «Selvbestemmelse og boform».

I en panelsamtale om «selvbestemmelse og innflytelse i eget liv» deltok Bjurstrøm med blant andre Helge Hjort og Karin Andersen (SV). Videre områder som ble tatt opp på konferansen var «Tvang – styrking av rettssikkerhet», før sivilombud Hanne Harlem tok for seg «Krenkelser av grunnleggende rettigheter», og funn i en rapport sivilombudet skrev etter besøk i bofellesskap.

Slutter som ombud

Videre områder som ble satt fokus på under konferansen var «støtte til å ta egne beslutninger», og «Fra vergemål til nytt beslutningsstøttesystem», med presentasjon av LDOs nye rapport, før temaet «Å bli fratatt selvbestemmelse over eget liv» ble sterkt fortalt gjennom advokat Nicolai V. Skjerdals presentasjon av Tolga- saken.

Hanne Bjurstrøm avsluttet konferansen. Hun understreket betydningen av å ivareta rettssikkerheten til grupper i samfunnet som av ulike årsaker har vanskeligheter med å selv hevde sin rett.

Bjurstrøm har vært ombud siden januar 2016, og går i oktober over i en stilling som nestleder i Arbeidsretten.

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021