Starter programmerings­fag for jus­studentene: - Juristene trenger dypere kompetanse

Jurister vil i økende grad fremover ha behov for kunnskap om programmering, mener Universitetet i Oslo, som nå starter opp faget «Programming for Lawyers».

Målet er å lære studentene grunnleggende programmering og å kunne anvende dette i en juridisk kontekst.

- Det blir en forlengelse av faget «Legal Technology» som har vært veldig populært. Jeg vil tro at mange av studentene som har hatt det faget også vil være interessert i dette, sier stipendiat Runar Hilleren Lie, som skal være med å undervise i faget.

Runar Hilleren Lie
Runar Hilleren Lie

Han forteller at kompetansen er stadig mer etterspurt, både blant studentene og hos arbeidsgivere.

- Tanken er å bygge en bro mellom programmerere, som ofte utfører mye av legal tech-oppgavene, og juristene. Vi må utstyre juristene med kunnskap slik at de forstår og kan snakke mer av programmerernes språk, sier han.

- Tiden er moden for dette faget nå, tror vi. Det har skjedd mye utvikling de siste årene. Teknologien er virkelig på full fart inn i jussen, og det er viktig at fakultetet henger med.

Grunnleggende koding

Lie trekker frem at legal tech-miljøet i Norge er i stadig vekst, men at det også skjer mye på den fronten i det offentlige.

- Juristene trenger en dypere kompetanse på hvordan det fungerer.

Studentene skal lære seg grunnleggende koding i Python og få grunnleggende forståelse for maskinlæring.

- Formålet er ikke at jusstudentene skal bli ekspertkodere, men at de får grunnleggede ferdigheter og forståelse.

- De skal lære hvordan de lager systemer som for eksempel går gjennom et stort antall dommer og finner ut hva gjennomsnittstraffen er, om noen dommere er strengere enn andre og så videre. De skal også se på hvordan man kan bruke maskinlæring til å kunne forutse saksutfall, sier Lie.

Bootcamp

Fakultetet har tidligere arrangert bootcamp i programmering. I 2019 snakket Juristen med studentene Inge Sandstad Skrondal og Christiane Hunsbedt som deltok. 

De utarbeidet et program som skal regne ut arv for en bruker uten jusskompetanse.

- Vi brukte en del tid på å tilpasse lovteksten til datakode, og til å finne ut hvordan vi burde håndtere skjønnsbestemmelser, sa Christiane Hunsbedt.

- Vi er flinke til å produsere jusstudenter med masse kunnskap, men ikke ferdigheter. Dette får vi jevnlig tilbakemeldinger på fra arbeidsgivere. Ikke at vi skal ha et mål om å produsere ferdige advokatfullmektiger, men vi må fokusere mer på digitale, kliniske, muntlige og skriftlige ferdigheter, sa professor Malcom Langford, som leder prosjektet og nylig vant UiOs utdanningspris.

Tags