– Diskusjonen om hjemme­kontor kan få samme konflikt­nivå som et tariff­oppgjør

– Når pandemien er over vil det tvinge seg frem en debatt som kan bli polariserende.

Eivind Bøe (Foto: Randstad)
Eivind Bøe (Foto: Randstad)

Det sier administrerende direktør Eivind Bøe i HR og rekrutteringsselskapet Randstad i forbindelse med en undersøkelse selskapet har foretatt blant norske toppledere om deres tanker omkring hjemmekontor etter pandemien. Det er ikke et samstemt syn som kommer fram i undersøkelsen, ifølge en pressemelding fra selskapet. 

Bare én av ti bedrifter vil innføre hjemmekontor som en permanent ordning. Fire av ti ledere har konkludert med at hjemmekontor også vil være en naturlig del av arbeidshverdagen etter pandemien. Nærmere halvparten har ikke en klar mening om spørsmålet.

En andel på fem prosent krever imidlertid at alle medarbeiderne stiller på arbeidsplassen når smittesituasjonen tilsier det.

Kan bli konfliktfylt

Eivind Bøe tror at debatten om hjemmekontor kan bli konfliktfylt etterhvert. 

– Når pandemien er over vil det tvinge seg frem en debatt som kan bli polariserende. Vi hører fra toppledere at det er krevende å administrere medarbeidere som ikke er fysisk tilstede. Rundt halvparten anser faktisk dette som den største problemet ved hjemmekontor, sier han.

Toppledere nevner dessuten bekymringer knyttet til kulturbygging, arbeidsmiljø, felleskap og mental helse.

– Det er mange nyansatte som det siste året er henvist til hjemmekontor. Det gir ingen lagånd eller fellesskapsfølelse. Derfor tror jeg at diskusjonen om hjemmekontor lett kan få samme konfliktnivå som et tariffoppgjør, sier Bøe og poengterer at hjemmekontor kan stå i direkte motsetning til det mange toppledere etterspør.