Kom til Norge med juridisk utdannelse fra Syria: - Det tok litt tid å sette seg inn i plan- og bygningsloven

Da den syriske juristen Ali Haroun syklet over grensa ved Nordskog i Kirkenes som flyktning i 2015 hadde han et håp om å få brukt utdannelsen sin i Norge. I dag jobber han han som saksbehandler på byggesaksavdelingen i Frogn kommune og drømmer om å ta en norsk master i rettsvitenskap.

Onsdag, 26. mai 2021 - 8:11

– Det var vanskelig å komme til Norge i starten, det må jeg bare si. Det var mange utfordringer jeg skulle gjennom, og den største var det norske språket. Språket er nøkkelen til alle dører her i Norge. Du kan ikke jobbe og integrere deg i det norske samfunnet uten språket, sier 31-åringen.

Haroun har en fireårig juristutdannelse fra hjemlandet Syria og har jobbet som eiendomsmegler og i ulike advokatfirmaer i Dubai og Kuwait.

Haroun havnet først på et asylmottak i Sogndal, hvor han begynte å sette seg inn i det norske språket.

– Det var veldig vanskelig i begynnelsen å lære norsk, særlig på Vestlandet. Jeg syntes de tordnet mer enn de snakket, sier han.

Heldigvis løsnet det etter hvert og da han kom til Østlandet etter en stund begynte han på norskkurs i Ski.

Etter å ha lett etter leilighet i Oslo en god stund begynte Haroun å kikke på områdene rundt hovedstaden og fant til slutt en leilighet i Drøbak.

Etter hvert som språkkunnskapene ble bedre jobbet han på restauranter og hotellbransjen

– Men jeg hadde selvfølgelig et ønske om å få jobbe med jus, sier Haroun.

Vil ta master

Et år etter han søkte godkjente Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) endelig Harouns utdanning som en bachelor i jus i Norge.

Med en godkjent utdanning gikk veien til arbeidstrening i byggesaksavdelingen i Frogn kommune.

De første seks månedene brukte Haroun på å sette seg godt inn i plan – og byggesaksloven, kommuneplanen, byggeforskrifter (SAK 10 og TEK 17) og reguleringsplaner.

– Drøbak er en skikkelig sommer og fritidsby, samtidig som det bor mange mennesker her. I Frogn kommune er det ca. 3000 hytter, verneområde og antikvarisk spesialområde, strandsone, og flere øyer. Det er en veldig spennende avdeling å jobbe i og nå behandler jeg forskjellige type av byggesøknader, sier Haroun.

Selv om han trives og har hendene fulle i byggesaksavdelingen, har Haroun en drøm om å ta en norsk master i rettsvitenskap.

Han forteller at han under utdannelsen i Syria var innom 60 forskjellige fag, blant annet administrative lover, handelslover og generell økonomi som han gjerne vil jobbe videre med.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021