Opprop mot flere jusutdanninger: - Kvantitet, fremfor kvalitet er sjelden en god løsning

- At en spesialisert mastergrad skal likestilles med og gi de samme rettighetene, som dagens master i rettsvitenskap er svært kritikkverdig, heter det i et opprop startet av en jusstudent som over 1400 har signert. 

UiO studenter

Oppropet kommer etter at det i mars kom frem at regjeringen ønsker å åpne for at flere lærersteder kan utdanne jurister. I meldingen foreslår Regjeringen at monopolbestemmelsene for rettsvitenskap, psykologi og teologi tas bort.

"Det eksisterer ingen standardiserte krav til utdanningens oppsett, innhold eller hvordan karakterene fastsettes. Den enkelte juristens kunnskap kan variere fra rettsområde til rettsområde, men sluttresultatet er likevel at alle kan ta de samme jobbene" skriver jusstudent Jennifer Brunkow i oppropet

Til Khrono sier hun at hun er bekymret for at det skal utdannes for mange jurister. I oppropet trekkes det blant annet frem at statistikk fra SSB viser at det ikke er et behov for flere jurister, og at fagmiljøene ved UiO, UiB og UiT har tatt til orde for at det allerede er mangel på kvalifiserte fagpersoner, til å dekke dagens behov.

- Regjeringen har begrunnet forslaget om å endre gradsforskriften med at det foreligger mangel på jurister i de mindre kommunene. Løsningen på det kan være å se på hvordan juristjobbene i de små kommunene kan gjøres mer attraktive, sier Brunkow til Khrono.

- Jeg mener at kvantitet, fremfor kvalitet sjelden er en god løsning. Jeg mener at det derfor bør fokuseres på videreutvikling av dagens studietilbud, i tillegg tilpasning av studietilbudet, med hensyn til samfunnsutviklingen og behov, avslutter jusstudenten.

BI vil ha advokatmaster

Ifjor ble det kjent at BI ønsker å lage et toårig masterløp for studenter som allerede har tatt bachelor i rettsvitenskap - i form av et forretningsjuridisk masterstudium.

Forslaget får støtte fra Advokatforeningen, meldte Advokatbladet i mars.

«(…) vi ser at forretningsjuridiske emner har blitt nedprioritert de siste årene på de fakultetene som i dag tilbyr masterprogram i rettsvitenskap», skriver Advokatforeningen i et brev til Kunnskapsdepartementet, ifølge Advokatbladet.

Også flere advokatfirmaer stiller seg bak forslaget.

I brevet skriver Advokatforeningen også at:

«Det er viktig at juristutdannelsen i Norge har en helhet, og en felles kjerne. I et nytt masterstudium bør den grunnleggende forståelsen for jussens funksjon i samfunnet bevares».

Tags