Illustrasjonsfoto: Politiet
Illustrasjonsfoto: Politiet

Politiet etablerer sentralt lager for oppbevaring av bevis og beslag

– Av stor betydning for den generelle rettssikkerheten.

Fredag, 19. mars 2021 - 15:09

Det etableres lager for beslag ved Gardermoen, melder Politiet. Det nye lokalet tas i bruk i løpet av våren 2022.

I første fase vil lagerarealet være 2500 m2 med mulighet for utvidelse.

Det sentrale lageret skal romme beslag fra politidistrikter og særorgan i avsluttede eller uoppklarte saker med strafferamme på seks år eller mer, og som i dag oppbevares lokalt.

– At et hensiktsmessig lager nå er på plass er av stor betydning for den generelle rettssikkerheten. Utvidet oppbevaring av bevis og opprettholdelse av beslag i avgjorte saker der tekniske bevis er av betydning, kan være en forutsetning for å foreta nye og avgjørende undersøkelser i en sak, sier leder for Politidirektoratets politifagavdeling, Bjørn Erik Vandvik, i en pressemelding.  

Sikring av notoritet

Tiltaket kommer etter Riksrevisjonens kritiske “Revisjonsrapport 2016 om behandling av beslag i straffesaker i politiet”.

“Prosjektets strategiske mål har vært å bidra til økt rettssikkerhet og et mer enhetlig og effektivt politi. Gevinstene vil være en mer helhetlig og enhetlig utførelse av beslagsprosessen, frigjøring av ressurser og sikring av notoritet til beslagene”, skriver Politidirektoratet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021