Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)
Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

Jurist er ny leder for Akademikerne i staten 

Kari Tønnessen Nordli er valgt til leder i Akademikerne Stat.

Mandag, 8. mars 2021 - 7:49

Den nye lederen for Akademikerne Stat, som kommer fra stillingen som forhandlingssjef for statlig sektor i Tekna, er utdannet jurist med ekspertise i kollektiv og individuell arbeidsrett, og har 30 års erfaring innenfor ulike deler av arbeidsretten. 

Hun har også tidligere jobbet i Kommunal- og arbeidsdepartementet og Direktoratet for arbeidstilsynet. 

Kari Tønnessen Nordli etterfølger Anders Kvam, som blir forhandlingssjef for privat sektor i Tekna.

Juristforbundets tariffkonferanse

Nylig deltok hun under Juristforbundets tariffkonferanse foran årets lønnsoppgjør – der blant annet frontfaget som rigid ramme for oppgjørene ble kritisert og debattert.   

Til Akademikernes nettsted sier Nordli at rammen i konkurranseutsatt sektor de senere årene er blitt et tak for det enkelte oppgjør i offentlig sektor og at det setter den frie forhandlingsretten under press.

– Vi står nå foran et nytt lønnsoppgjør. Jeg er opptatt av at behovene i staten må danne grunnlaget for lønnsforhandlingene, og at frontfaget fungerer som det skal, som en norm over tid. 

– Mange statlige virksomheter strever med å rekruttere og holde på riktig kompetanse og enkelte har høy bruk av innleid arbeidskraft. Lønnsoppgjørene skal nettopp bidra til å løse slike utfordringer, sier hun. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021