Flyavgang (Foto: NHO)

Arbeids­givere sparte milliarder på digitale møter

Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent.

Fredag, 22. januar 2021 - 10:03

Et anslag selskapet Simployer har gjort, viser at reiseaktiviteten i arbeidslivet ble redusert med nesten 40 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

– Redusert aktivitet har naturligvis kostet de hardest rammede bransjene store pengesummer. Samtidig har de virksomhetene som har opprettholdt aktiviteten også spart store beløp på redusert reiseaktivitet, gjennom å flytte fysiske møter til digitale plattformer, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren i en pressemelding. 

For å anslå reduksjonen, er det hentet ut tall fra a-meldingen som viser nedgangen i  utbetalt diett for overnattingsreiser og dagsreiser, samt kilometergodtgjørelse bil.

Totalt sett gir det en besparelse på 2,76 milliarder kroner for disse tre ytelsene alene. Men totalbesparelsen er langt høyere.

Tar man med utgifter til for eksempel flyreiser og andre utgifter som arbeidsgiver dekker, er det grunn til å anta at det besparte beløpet blir mangedoblet, skriver Simployer - som samtidig minner om at virksomhetene som har spart penger på digitale møter selvfølgelig også har reduserte inntekter.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021