12 millioner til forskning på utilregnelighet og straffeansvar

Professor Linda Gröning får penger fra Forskningsrådet til prosjekt om hvordan psykoser og psykiske lidelser fraskriver eller ikke fraskriver personer straffeansvar.

Juridisk fakultet UiB
Juridisk fakultet UiB

Hvorfor og hvordan har psykose betydning for når personer defineres som utilregnelige og fraskrives straffeansvar? Det skal professor Linda Gröning ved UiB forske på – med 12 millioner kroner over fem år fra Forskningsrådet.

«Psykotiske gjerningspersoner utgjør kjernen for hva rettsvitenskapen i mange land knytter til utilregnelighet. Samtidig finnes det uenighet og kontroverser knyttet til tematikken, noe som 22. juli-saken i Norge viste», skriver Det juridiske fakultet ved UiB i en pressemelding.

Prosjektet DIMENSIONS skal forske på hvordan psykoser og psykiske lidelser fraskriver eller ikke fraskriver personer straffeansvar.

Linda Gröning (Foto: UiB)

– Målet er å utvikle en mer nyansert rettslig forståelse om tematikken.

– Psykosetilstanden er sentral for utilregnelighet i alle land. Samtidig er jussen uklar på hvorfor psykosetilstanden er relevant for skyldevnen, og hvilke svikter som mer konkret har betydning, sier Gröning.

Gröning skal ifølge UiB samarbeide med verdensledende filosofer og forskere i psykiatri og psykologi. Gruppen skal også trekke inn representanter fra påtalemyndighet, forsvarere, lovgivere og andre relevante aktører.

– Et viktig poeng for prosjektet er å sammenligne den norske modellen med den som brukes i resten av verden. Siden den norske varianten er såpass lite forsket på i en internasjonal sammenheng, kan dette være et viktig bidrag til å nyansere bildet og endre grunnlaget for kunnskapen om utilregnelighet, sier hun i en pressemelding.