Det er (f.v.) Stein-Arne Hammersland, Kristin Elnæs og Simen Egeberg som skal finne kandidater til styret i Juristforbundet-Stat (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Ser etter kandidater til nytt styre i Juristforbundet - Stat

Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater innen 20. november.

Tirsdag, 3. november 2020 - 7:58

Nytt styrevalget i Juristforbundet - Stat finner sted 10. februar 2021.

Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater i god tid før valget og har satt fristen med å foreslå navn til 20. november. 

«Styrearbeidet i Seksjon Stat er et verv som er meningsfullt og utviklende, og en vil ikke minst bli integrert i et arbeidsfellesskap med trivelige jurister fra et bredt spekter av statssektoren. 

Det vil også innebære en unik mulighet til å bli kjent med medlemmenes virke i de ulike virksomhetene i statlig sektor, innenfor både Hovedtariff- og Hovedavtalens områder», skriver valgkomiteen i en henvendelse til aktuelle medlemsgrupper i Juristforbundet.

– Håper på bred respons

Komiteen, som består av Stein-Arne Hammersland, Kristin Elnæs og Simen Egeberg, skal finne kandidater som ønsker å stille som styremedlemmer i perioden 2021 - 2022.

«Skal styret kunne ivareta de mange krevende, og spennende, oppgavene på statlig sektor i den kommende styreperioden er det avgjørende med engasjerte styremedlemmer også i den perioden. Valgkomitéen håper på bred respons fra tillitsvalgte og medlemmer», skriver de.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021