Katrine Bratteberg (Foto: Juristforbundet)
Katrine Bratteberg (Foto: Juristforbundet)

Katrine Bratteberg gjenvalgt som visepresident i Juristforbundet

Tone Helen Brodal valgt som nytt styremedlem. 

Lørdag, 7. november 2020 - 16:04

Juristforbundets landsmøte ble arrangert fredag og lørdag denne helgen i Oslo. Landsmøtet foregikk både med delegater i salen og delegater som er med digitalt. All stemmegivning ble utført digitalt.

President er ikke på valg ved dette årsmøtet, men det ble blant annet valgt visepresident, to medlemmer og et fast møtende varamedlem til hovedstyret i forbundet. 

Valgkomiteen påpekte at de i år, spesielt på grunn av situasjonen med koronapandemien, har fokusert på kontinuitet og ønsket et styre som de vet fungerer godt sammen. De påpekte at de også har sett hen til kjønn, alder og geografi.

Valgkomiteen hadde innstilt:

  • Katrine Bratteberg som visepresident
  • Hans-Marius Heggberget som styremedlem
  • Tone Helen Brodal som styremedlem. Hun er nå nestleder i Juristforbundet – Privat
  • Karoline Dystebakken som varamedlem 

De forslåtte kandidatene ble vedtatt. 

Kontrollkomitten og valgkomiteen 

Det ble også valgt styre til Kontrollkomiteen: 

  • Leder: Curt A. Lier
  • Medlemmer: Frank Grønås, Wiggo Storhaug larsen, Kari Østerud, Pål Berg Helland
  • Varamedlemmer: Frank Bjørkum og Malin Bye Sørensen 

Videre ble Stein-Arne Hammersland valgt som leder for valgkomiteen.

Farah Ai og Hallvard Øren ble gjenvalgt som ledere for henholdsvis kvinneutvalget og  integrerings- og mangfoldsutvalget. 

Landsmøte 2020 (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Håvard Holm åpnet landsmøtet fredag (Foto: Ole-Martin Gangnes)

 

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021