Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)
Terje Nybøe tiltrådte som sjef for Spesialenheten for politisaker i august (Foto: Tore Letvik)

Spesial­enheten for politi­saker skal styrkes

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

Torsdag, 8. oktober 2020 - 14:42

– Nå er det viktig å styrke Spesialenheten slik at enheten er oppdatert og kan etterforske alle tiltaler mot politiet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner i 2021.

Spesialenheten har til enhver tid større alvorlige straffesaker til behandling. I flere av de alvorligste sakene enheten har etterforsket er det flere fornærmede og store mengder elektroniske bevis.

Det gjør både etterforskingen og påtalearbeidet mer tidkrevende og komplisert, skriver Justisdepartementet.

– I Norge har vi høy tillit til politiet. Det skal vi bevare og Spesialenheten er med på sikre dette, sier Mæland.

Ny leder

Spesialenheten fikk i år ny leder.

Terje Nybøe ble i mai 2020 utnevnt som ny sjef for Spesialenheten - og han tiltrådte stillingen 17. august.

Nybøe har bakgrunn som statsadvokat og førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og var også en del av Riksadvokatembetets ledergruppe.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020