Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)
Terje Nybøe tiltrådte som sjef for Spesialenheten for politisaker i august (Foto: Tore Letvik)

Spesial­enheten for politi­saker skal styrkes

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

Torsdag, 8. oktober 2020 - 14:42

– Nå er det viktig å styrke Spesialenheten slik at enheten er oppdatert og kan etterforske alle tiltaler mot politiet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner i 2021.

Spesialenheten har til enhver tid større alvorlige straffesaker til behandling. I flere av de alvorligste sakene enheten har etterforsket er det flere fornærmede og store mengder elektroniske bevis.

Det gjør både etterforskingen og påtalearbeidet mer tidkrevende og komplisert, skriver Justisdepartementet.

– I Norge har vi høy tillit til politiet. Det skal vi bevare og Spesialenheten er med på sikre dette, sier Mæland.

Ny leder

Spesialenheten fikk i år ny leder.

Terje Nybøe ble i mai 2020 utnevnt som ny sjef for Spesialenheten - og han tiltrådte stillingen 17. august.

Nybøe har bakgrunn som statsadvokat og førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og var også en del av Riksadvokatembetets ledergruppe.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021