Foto: Colourbox

Domstol­kommisjonen: Teknologi kan legge til rette for at alle avgjørelser er offentlig tilgjengelige

Ved hjelp av teknologi kan domstolenes myndighetsutøvelse i langt større grad enn i dag etterprøves av akademia, mediene og offentligheten.

Fredag, 2. oktober 2020 - 9:05

Det påpeker Domstolkommisjonen i sin NOU «Den tredje statsmakt - Domstolene i endring». I et kapittel som drøfter digital transformasjon av domstolene, tar kommisjonen for seg mulighetene digitalisering, kunstig intelligens og stordata-analyser byr på. 

Kommisjonen skriver at det er et betydelig teknologisk etterslep i domstolene og at det er behov for et digitaliseringsløft. 

«Forventningene om at domstolene skal tilby flere digitale og mer brukervennlige tjenester, vil trolig øke i tiden fremover», heter det i utredningen, som også viser til at teknologien gir mulighet for større åpenhet og økt forskning. 

«Ved hjelp av teknologi kan det legges rette for at alle avgjørelser fra domstolene er offentlig tilgjengelige. Da kan domstolenes myndighetsutøvelse i langt større grad enn i dag etterprøves av akademia, mediene og offentligheten for øvrig», skriver kommisjonen - og sier at måten dette gjøres på i dag innebærer at man vanskelig kan få et fullstendig bilde. 

Større analyser av domsmaterialet

Ser man på lagmannsrettene, er det ifølge kommisjonen i dag noe ulik praksis når det gjelder hva som publiseres og oversendes til rettslige rettsinformasjonssystemer. Og i tingrettene er det opp til den enkelte dommer om avgjørelsen oversendes til de ulike rettsinformasjonssystemene. 

Domstolkommisjonen peker på at statistikk og data om domstolene lettere kan gjøres tilgjengelig for forskere og mediene. 

«Statistiske analyser av data med høy detaljeringsgrad kan bidra til å gi økt forståelse av og innsikt i både selve rettsprosessen, den dømmende virksomhet og brukeratferd.

Ved hjelp av kunstig intelligens er det mulig å gjennomføre analyser av domsmaterialet i Norge som kan avdekke eventuelle forskjeller mellom avgjørelser i tilsynelatende like saker», heter det.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021