Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning
Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

Besøks­nekt: – Vanskelig å etterprøve om mindre inngripende tiltak har blitt vurdert

Ved besøksnekt under pandemien skal kommunen foreta individuelle vurderinger og fatte vedtak som gir mulighet for overprøving gjennom klageadgang

Fredag, 2. oktober 2020 - 15:08

Det skriver Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i en pressemelding om besøksbegrensninger som smitteverntiltak i omsorgsboliger og bofellesskap.

– Besøksnekt i omsorgsboliger og bofelleskap for å forebygge Covid-19 kan gripe inn i menneskeretten til privat- og familieliv. Derfor må slike tiltak ha tilstrekkelig grunnlag i lov, ivareta et legitimt formål, og være nødvendige og forholdsmessige, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Overprøving gjennom klageadgang

I vurderingen av om besøksnekt er nødvendig og forholdsmessig, vil de smittevernfaglige vurderingene veie tungt og det er vanskelig for beboeren og pårørende å etterprøve om kommunens vurderinger er riktige og om mindre inngripende tiltak har blitt vurdert, og hvorfor de eventuelt er forkastet, sier NIM 

«Dette krever god saksbehandling hvor kommunen foretar individuelle vurderinger av behovet og fatter vedtak som gir mulighet for overprøving gjennom klageadgang», heter det videre.

– Plikten til å sikre liv og helse veier tungt, men plikten til å sikre folks rett til privat- og familieliv og personlig frihet ligger også tungt i motsatt vektskål, sier Mestad.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NAV
NAV Kontroll styringsenhet
Søknadsfrist: 
25.10.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
26.10.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
28.10.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020