Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning
Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning

Besøks­nekt: – Vanskelig å etterprøve om mindre inngripende tiltak har blitt vurdert

Ved besøksnekt under pandemien skal kommunen foreta individuelle vurderinger og fatte vedtak som gir mulighet for overprøving gjennom klageadgang

Fredag, 2. oktober 2020 - 15:08

Det skriver Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i en pressemelding om besøksbegrensninger som smitteverntiltak i omsorgsboliger og bofellesskap.

– Besøksnekt i omsorgsboliger og bofelleskap for å forebygge Covid-19 kan gripe inn i menneskeretten til privat- og familieliv. Derfor må slike tiltak ha tilstrekkelig grunnlag i lov, ivareta et legitimt formål, og være nødvendige og forholdsmessige, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Overprøving gjennom klageadgang

I vurderingen av om besøksnekt er nødvendig og forholdsmessig, vil de smittevernfaglige vurderingene veie tungt og det er vanskelig for beboeren og pårørende å etterprøve om kommunens vurderinger er riktige og om mindre inngripende tiltak har blitt vurdert, og hvorfor de eventuelt er forkastet, sier NIM 

«Dette krever god saksbehandling hvor kommunen foretar individuelle vurderinger av behovet og fatter vedtak som gir mulighet for overprøving gjennom klageadgang», heter det videre.

– Plikten til å sikre liv og helse veier tungt, men plikten til å sikre folks rett til privat- og familieliv og personlig frihet ligger også tungt i motsatt vektskål, sier Mestad.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021