Lønnspolitikk: – Oslo kommune er blitt en sinke

Akademikerne krever nytt forhandlingssystem for lønn i Oslo kommune.

Erik Graff (Foto: Akademikerne)
Erik Graff er forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune (Foto: Akademikerne)

Torsdag startet lønnsoppgjøret i Oslo kommune. 

Akademikerne, som Juristforbundet er en del av, går inn i forhandlingene med ett hovedkrav: Endring av lønnssystemet for medlemmene i hovedstaden, til et lokalt, kollektivt forhandlingssystem.

– Vi står midt i en krevende situasjon for samfunnet, som også påvirker de økonomiske rammene for lønnsoppgjøret. For Akademikerne er det i dette oppgjøret aller viktigst å gjøre endringer på selve lønnssystemet – som har stor betydning for våre medlemmer og for Oslo ikke bare i år, men på sikt, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i en pressemelding.

Forårets streik: Erik Graff og Akademikernes leder Kari Sollien snakker til de streikende utenfor Oslo rådhus. (Foto: Tuva Bønke Grønning)

 Akademikerne mener dagens lønnssystem i Oslo kommune er lite effektivt fordi forhandlingene skjer langt fra den enkelte arbeidsplass, uavhengig av kompetansebehovene de ulike virksomhetene har.

– Kommunen trenger et system der den enkelte virksomhet kan styre lønnspolitikken sin mer selv, og bruke lønnspolitikken for å beholde nødvendig kompetanse. Denne muligheten har de ikke i dag. Det fører til høyt gjennomtrekk av ansatte og milliardbeløp i konsulentkostnader fordi man ikke lykkes med å bygge nok kompetanse innad i kommunen, sier Graff. 

Streiket i fjor

I fjor streiket Akademikerne i Oslo kommune mot lønnssystemet.

– Vi har gjennom streiken fått klart frem at Oslo kommunes lønnspolitikk er utdatert. Medlemmene våre har gitt full tilslutning til streiken, og engasjementet har vært stort. Vi kommer ikke til å gi oss, sa Graff i forbindelse med fjorårets streik.