EØS gransking (Foto: regjeringen.no)
Granskingsrapporten "Blindsonen" er ute på kortere høring enn vanlig (Foto: regjeringen.no)

NAV-granskingen på kortere høring

Granskingsrapporten «Blindsonen» sendes på høring med frist 21. september.

Fredag, 21. august 2020 - 15:13

Granskingsrapporten om feilpraktiseringen av folketrygdens oppholdskrav ved reiser i EØS-området sendes på høring med frist allerede 21. september.

Høringsfristen er kortere enn vanlig “fordi hensynet til framdrift i oppfølging av rapporten veier tungt”, skriver Arbeids- og sosialdepartementet.

Granskingsutvalget ble satt ned for få gjennomgang av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Det har ikke vært tilstrekkelig oppmerksomhet om betydningen av EØS i noen av organene som har vært involvert i sakene, sa utvalgsleder Finn Arnesen under fremleggelsen av rapporten 4 august. 

– Hovedansvaret ligger hos NAV og departementet, sa Arnesen.

– Ikke rutiner for kommunikasjon

– Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området. Det er ekstra alvorlig fordi konsekvensene for en del av de berørte har vært svært store, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utvalget skriver om organisering og kommunikasjon i NAV at «de etablerte strukturene for faglig dialog og styring ikke legger godt nok til rette for at overordnede organer holdes løpende orientert om viktige saker nedover i systemet.» 

«Det synes ikke å være klare rutiner for kommunikasjon, heller ikke der det kan være snakk om alvorlige feil i forvaltningens praksis, og ansvarsforholdene i ytelseslinjen er uklare», heter det i utredningen. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020