Lab.
(Illustrasjonsfoto: pixabay)

Forslag skal styrke retts­medisinsk kompetanse

Mange har uttrykt bekymring for stor variasjon i kvaliteten på rettsmedisinsk arbeid, ifølge Helsedirektoratet.

Onsdag, 26. august 2020 - 15:14

Det handler om etterforskning og rettssaker i de alvorligste sakene, som drap, vold og overgrep - konsekvensene kan bli store dersom rettsmedisinske undersøkelser og erklæringer ikke holder tilstrekkelig kvalitet.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet nå utredet status og lagt frem tiltak for å sikre tilstrekkelig tilgang til rettsmedisinsk kompetanse.

Et av tiltakene som Helsedirektoratet foreslår er å opprette en spesialitet i rettsmedisin for leger. 

Direktoratet foreslår også å utrede etablering av et videreutdanningstilbud som omfatter rettsmedisinske oppgaver for sykepleiere og annet relevant personell.

Les rapporten: Utredning av status og tiltak for å sikre kvalitet, rekruttering og tilgang på rettsmedisinsk kompetanse i Norge

– Stor variasjon i kvaliteten

I en pressemelding fra Helsedirektoratet heter det at helsemyndighetene de senere årene har fått flere henvendelser om behovet for en formell godkjenning av kompetanse i rettsmedisin for å sikre kvalitet på rettsmedisinsk sakkyndigarbeid. 

«Mange har også uttrykt bekymring for rekrutteringen til fagområdet og for stor variasjon i kvaliteten på rettsmedisinsk arbeid», skriver direktoratet.

Det legges frem flere forslag og anbefalinger, blant annet lov- og regelverksarbeid for rettsmedisinske tjenester og at helseforetakene inngår samarbeids- og rammeavtaler om rettsmedisinske tjenester til politi og påtalemyndighet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020