Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Foreslår vandels­krav for eiere og ledere i advokat­firmaer

– Både hensynet til advokaters uavhengighet og tilliten til bransjen tilsier at det bør stilles strenge krav, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Onsdag, 12. august 2020 - 13:32

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak må ha hederlig vandel og ikke anses som uskikket.

Høringsfrist er 5. oktober 2020.

– Det er viktig for meg at vi har en advokatbransje som folk har tillit til. Departementet foreslår derfor er et vandelskrav for eiere og personer i ledelsen i advokatfirmaer som ikke er advokater, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Del av ny advokatlov

For å få advokatbevilgning må man ha hederlig vandel, men advokatfirmaer kan også eies og ledes av personer som ikke er advokater. I dagens lov er det ikke et krav om at disse skal ha hederlig vandel slik som man for eksempel har for eiendomsmeglingsbransjen.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med ny advokatlov, som etter planen skal fremmes for Stortinget til våren, og forslaget som nå sendes på høring er en del av dette arbeidet, opplyser departementet.

Advokatlovutvalgets NOU «Advokaten i samfunnet», tar ikke for seg forslaget som nå sendes på høring.

LES HØRINGSNOTATET HER 

– Et av de sentrale spørsmålene i arbeidet med ny advokatlov er hvem som skal kunne eie og sitte i styret i advokatforetak. Både hensynet til advokaters uavhengighet og tilliten til bransjen tilsier at det bør stilles strenge krav, sier Mæland. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020