«Korona Task Force» for rettssikkerhet: demokratisk hjelpepakke 

I Danmark skal «innsatsstyrke» vokte rettssikkerheten under korona.

Tirsdag, 16. juni 2020 - 6:18

Det er Juristforbundets søsterorganisasjon i Danmark, Djøf, som har etablert det de kaller en «Corona Task Force». Det dreier seg om en gruppe jurister og eksperter som skal overvåke og formidle den gradvise tilbakevendingen til en demokratisk og rettssikkerhetsmessig normaltilstand i en rekke europeiske land. 

Koronavirusets raske spredning har skapt frykt, stengt landegrenser og lukket ned samfunnet. Det har snudd opp ned på nåde nasjonale og internasjonale maktbalanserer, skriver Djøf.

Vidtgående hastelovgivning har innskrenket helt basale rettigheter og skal kun brukes i den grad det er helt nødvendig – men når frykten hersker er det fare for at tiltakene aksepteres som en ny normaltilstand. Eller at tiltakene brukes på en annen måte enn de var tenkt, påpeker Djøf, og sier det nå er på tide med en demokratisk hjelpepakke.

Rettsstaten

Gruppen som er etablert skal sette fokus på demokrati og rettstat.

«Det er behov for å ovdervåke at landene i Europa så snart som mulig kommer seg ut av den koronafebrile tilstanden og vender tilbake til normaltilstanden som demokratiske rettstater», heter det i presentasjonen av gruppen.

Les mer om «Corona Task Force» her 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020