Foto: Tore Letvik
Hanne Harlem har levert sin første årsmelding som sivilombudsmann (Foto: Tore Letvik)

Tror robot­vedtak oftere vil bli tema i saker til Sivil­ombudsmannen 

Rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen er tema hos Sivilombudsmannen.

Torsdag, 26. mars 2020 - 9:04

I sin siste årsmelding tar Sivilombudsmannen for seg temaet robotvedtak i offentlig forvaltning og rettssikkerhetsutfordringer ved bruk av helautomatiserte saksbehandlingssystemer.

Seniorrådgiver Marianne Lie Løwe ved ombudsmannen påpeker at helautomatisk saksbehandling reiser mange personvern-­ og rettssikkerhetsmessige utfordringer. 

Auto­matiseringen stiller også nye krav til de som har til oppgave å kontrollere forvaltningen. 

«Vi tror rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen oftere vil bli tema i sakene vi mottar fremover, og har derfor gjennom 2019 hatt dette som utviklingsområde internt hos ombudsmannen», skriver Løwe. 

Behov for teknologisk kompetanseløft 

«Sivilombudsmannens kontroll med saks­ behandlingen og avgjørelser i et helautomatisk saksbehandlingssystem vil antagelig også kreve en noe annen tilnærming enn kontrollen med en tradisjonell saksbehandling, der avgjørelser er tatt av mennesker. Det kan bli nødvendig med en større grad av systemtilnærming, ved at vi må undersøke hvordan saksbehandlingsreglene er implementert i systemet. 

For å kunne gjøre det, er vi avhengig av å få tilstrekkelig informasjon om det rettslige innholdet i systemene på et språk som er tilgjengelig for oss. Vi må nok erkjenne at det er et generelt behov for et teknologisk kompetanseløft blant jurister – også hos ombudsmannen», heter det i årsmeldingen. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021