Foto: Tore Letvik
Hanne Harlem har levert sin første årsmelding som sivilombudsmann (Foto: Tore Letvik)

Tror robot­vedtak oftere vil bli tema i saker til Sivil­ombudsmannen 

Rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen er tema hos Sivilombudsmannen.

Torsdag, 26. mars 2020 - 9:04

I sin siste årsmelding tar Sivilombudsmannen for seg temaet robotvedtak i offentlig forvaltning og rettssikkerhetsutfordringer ved bruk av helautomatiserte saksbehandlingssystemer.

Seniorrådgiver Marianne Lie Løwe ved ombudsmannen påpeker at helautomatisk saksbehandling reiser mange personvern-­ og rettssikkerhetsmessige utfordringer. 

Auto­matiseringen stiller også nye krav til de som har til oppgave å kontrollere forvaltningen. 

«Vi tror rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen oftere vil bli tema i sakene vi mottar fremover, og har derfor gjennom 2019 hatt dette som utviklingsområde internt hos ombudsmannen», skriver Løwe. 

Behov for teknologisk kompetanseløft 

«Sivilombudsmannens kontroll med saks­ behandlingen og avgjørelser i et helautomatisk saksbehandlingssystem vil antagelig også kreve en noe annen tilnærming enn kontrollen med en tradisjonell saksbehandling, der avgjørelser er tatt av mennesker. Det kan bli nødvendig med en større grad av systemtilnærming, ved at vi må undersøke hvordan saksbehandlingsreglene er implementert i systemet. 

For å kunne gjøre det, er vi avhengig av å få tilstrekkelig informasjon om det rettslige innholdet i systemene på et språk som er tilgjengelig for oss. Vi må nok erkjenne at det er et generelt behov for et teknologisk kompetanseløft blant jurister – også hos ombudsmannen», heter det i årsmeldingen. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022