Foto: Tore Letvik
Hanne Harlem har levert sin første årsmelding som sivilombudsmann (Foto: Tore Letvik)

Tror robot­vedtak oftere vil bli tema i saker til Sivil­ombudsmannen 

Rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen er tema hos Sivilombudsmannen.

Torsdag, 26. mars 2020 - 9:04

I sin siste årsmelding tar Sivilombudsmannen for seg temaet robotvedtak i offentlig forvaltning og rettssikkerhetsutfordringer ved bruk av helautomatiserte saksbehandlingssystemer.

Seniorrådgiver Marianne Lie Løwe ved ombudsmannen påpeker at helautomatisk saksbehandling reiser mange personvern-­ og rettssikkerhetsmessige utfordringer. 

Auto­matiseringen stiller også nye krav til de som har til oppgave å kontrollere forvaltningen. 

«Vi tror rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen oftere vil bli tema i sakene vi mottar fremover, og har derfor gjennom 2019 hatt dette som utviklingsområde internt hos ombudsmannen», skriver Løwe. 

Behov for teknologisk kompetanseløft 

«Sivilombudsmannens kontroll med saks­ behandlingen og avgjørelser i et helautomatisk saksbehandlingssystem vil antagelig også kreve en noe annen tilnærming enn kontrollen med en tradisjonell saksbehandling, der avgjørelser er tatt av mennesker. Det kan bli nødvendig med en større grad av systemtilnærming, ved at vi må undersøke hvordan saksbehandlingsreglene er implementert i systemet. 

For å kunne gjøre det, er vi avhengig av å få tilstrekkelig informasjon om det rettslige innholdet i systemene på et språk som er tilgjengelig for oss. Vi må nok erkjenne at det er et generelt behov for et teknologisk kompetanseløft blant jurister – også hos ombudsmannen», heter det i årsmeldingen. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021