samisk flagg
(Foto: Magnus Ström/www.nordnorge.com)

Setter fokus på samiske saker i norske domstoler

Norske domstoler har lavere legitimitet blant samer enn i befolkningen for øvrig.

Onsdag, 11. mars 2020 - 7:27

Dessuten har dommerne liten grad av samisk kulturkompetanse og for dårlig kjennskap til rettsreglene for Norges urfolk. Dette viste en undersøkelse i regi av Domstoladministrasjonen i 2010.

Siden rapporten «Den samiske dimensjonen i rettsvesenet», som ble utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Domstoladministrasjonen (DA), kom i 2010, har et økt fokus blitt rettet mot behandlingen av samiske saker i domstolene.

Så sent som i februar i fjor ga DA og Samisk forum ut en egen veileder på området.

Og under et seminar i Høyesteretts lokaler skjerpes nok en gang bevisstheten rundt samenes situasjon i norske rettssaler.

OPPDATERING: Seminaret planlagt 16. mars er utsatt på grunn av utbruddet av coronavirus i Norge, opplyser arrangøren. «Det har vært meget stor oppslutning om seminaret, slik at det vil bli gjennomført på et senere tidspunkt. Nærmere dato vil vi komme tilbake til», skriver arrangementskomiteen 

Seminaret «Samiske saker i norske domstoler – internasjonale og nasjonale perspektiver», arrangeres av «PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet», UiO i samarbeid med Høyesterett og Domstoladministrasjonen ved Samisk forum.

Seminaret innledes av høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, professor Geir Ulfstein, PluriCourts og sametingspresident Aili Keskitalo.

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er blant deltakerne og vil holde et foredrag om samerettens utvikling.

Internasjonal urfolksrett

Også en rekke andre personer med juridiske kapasiteter på området deltar, og blant annet holder professor Martin Scheinin, ved European University Institute, Firenze, et foredrag om internasjonal urfolksretts betydning.

Blant andre av foredragsholderne som er å finne i programmet er førsteamanuensis Ánde Somby, UiT, som skal berette om dagens rettspraksis ut fra et samisk perspektiv, og høyesterettsdommer Ingvald Falch som beretter om Sametinget som rettskildefaktor.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020