Wiggo Storhaug Larssen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Rett24: Dommer­foreningen vil avskaffe ordningen med dommer­fullmektiger

«Mange vil nok synes det er trist om ordningen avskaffes. De prinsipielle betenkelighetene må likevel etter Dommerforeningens syn veie tyngre.»

Tirsdag, 3. mars 2020 - 16:01

I et brev til Domstoladministrasjonen skriver Dommerforeningen at betenkelighetene med ordningen må veie tyngre enn ønsket om billig arbeidskraft, ifølge Rett24.

I brevet foreningen har sendt til Domstoladministrasjonen, skriver ifølge Rett24, Dommerforeningens leder Wiggo Storhaug Larssen at ordningen bør avskaffes. 

I stedet bør tingretten bli bedre bemannet med fast utnevnte embetsdommere, og utredere.

«En utvidet bruk av utrederstillinger vil etter foreningens syn gi unge jurister verdifull erfaring med dømmende virksomhet uten de betenkeligheter som knytter seg til dagens dommerfullmektigordning», skriver Larssen.

Og videre:

«Mange vil nok synes det er trist om ordningen avskaffes. De prinsipielle betenkelighetene må likevel etter Dommerforeningens syn veie tyngre. De må også være veie tyngre enn ønsket om billig dømmende arbeidskraft.»

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020