Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning
Are Skjold-Frykholm er leder for Politijuristene (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Korona­tiltak i justis­sektoren: Politi­juristene ønsker mer fjern­avhør 

– Fremstår som om man er litt ambivalent til å strekke seg langt nok

Torsdag, 26. mars 2020 - 13:06

Politijuristene har levert svar på høringen om midlertidig forskrift om forenkling innenfor justissektoren på grunn av koronakrisen.

Politijuristenes svar knytter seg til gjennomføring av straffesaker og juristene skriver at dagens situasjon synliggjør et allerede eksisterende behov for økt digitalisering av rettsprosesser.

«Minner om at rettsprosessene, etter vår oppfatning, allerede før denne situasjonen har vært på etterskudd med å dra nytte av samfunnsutviklingen og mulighet for digitalisering», skriver de.

Fjernavhør med video

Når det gjelder forslagene fra departementet, skriver Politijuristene at de kunne sett for seg «en noe mer fremoverlent tilnærming fra departementet» og at det «på en rekke områder fremstår det som om man er litt ambivalent til å strekke seg langt nok.»

Politijuristene mener forskriften i større grad skulle sagt at hovedregelen i denne perioden må være at det benyttes fjernavhør med video, men at det ikke skal skje i saker der det er klart at saken ikke vill opplyses tilstrekkelig uten personlig fremmøte.

«Etter vårt syn kunne dette vært utgangspunktet for alle rettsmøter under etterforskningen, inkludert førstegangsfengslinger, alle saker som fremmes på grunnlag av ikke vedtatte forelegg, ikke godtatte påtaleunnlatelser og alle tilståelsessaker.»

I saker der det ikke påstås straff i mer enn ett år

Dessuten mener de at det bør benyttes fjernavhør med video i saker der det ikke påstås straff i mer enn ett år.

«Kun saker med strengere straff, bør terskelen for fjernavhør være nødvendig og ubetenkelig», skriver Politijuristene.

«Dersom vi nå ikke setter samfunnet i stand til å gjennomføre rettslige prosesser på en tilfredsstillende måte vil vi ta med oss utfordringer også lenge etter at pandemien har passert», heter det høringssvaret.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021