Finn Arnesen (regjerningen.no)
Finn Arnesen (regjeringen.no)

– Praksis både før og etter 2012 må gjennomgås

Utvalget som gransker EØS-saken mener at praksis også før 2012 bør gjennomgås.

Onsdag, 4. mars 2020 - 14:03

Utvalget støtter NAVs juridiske vurdering fra i fjor høst og mener samtidig at praksis før 2012 bør gjennomgås.

Det sa granskningsutvalgets leder Finn Arnesen da utvalgets delutredning ble lagt fram onsdag 4. mars

Utvalget slår fast at EUs trygdeforordning ikke gir anledning til å avslå krav om kontantytelser utelukkende fordi en bruker oppholder seg i et annet EØS-land.

På spørsmål om hvorfor dette kunne skje, sa Arnesen på pressekonferansen at det kan se ut som om man har hatt for snevert blikk på forordningen og ikke hatt blikk for de alminnelige reglene om fri bevegelighet.

Les delutredningen her

– Hovedkonklusjonen er i tråd med det myndighetene har lagt til grunn for det pågående oppryddingsarbeidet. Det var riktig å trekke i nødbremsen i fjor høst, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Dissens

Når det gjelder praksis før 2012, konkluderes det med at også den må gjennomgås. Det er dissens i utvalget på hvilke grupper det i så fall vil gjelde.

Granskingsutvalget skal gjøre en fullstendig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Utvalgets nettside

Det er ventet at utvalgets endelige rapport er klar i juni 2020.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020