Teknologi: Redsel for å gjøre feil og liten interesse

Kommuneansatte mest redde for å gjøre teknologifeil

– Kunnskapen hos kommunene varierer, og ganske mange mangler en plan for IKT-utvikling, sier Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

En undersøkelse Akademikerne har utført blant egne medlemmer tar for seg holdninger til ny teknologi og hva som hindrer at nye løsninger tas mer i bruk.

Kommunal sektor kommer «dårligst ut» i undersøkelsen:

Redsel for å gjøre feil, er én av de største hindringene for å ta i bruk ny teknologi, sier hele 36 prosent av kommunemedlemmene i Akademikerne. 

Dessuten sier 53 prosent av medlemmene i kommunesektoren som har svart på undersøkelsen, at manglende interesse hos ansatte er en barriere mot å ta i bruk ny teknologi. 

Det tilsvarende tallet i privat sektor er 43 prosent - og 45 prosent i staten.

I kommunene mener 14 prosent av de ansatte at teknologi ikke bidrar til å gjøre dem mer effektive og produktive. 

Tilsvarende tall for privat sektor er 4 prosent.

– Trenger fagmiljøer

Kari Sollien, leder i Akademikerne, mener kommuner og fylkeskommuner som er blitt hengende etter i teknologiutviklingen, bør skaffe seg kompetanse. 

– Kunnskapen hos kommunene varierer, og ganske mange mangler en plan for IKT-utvikling. Kommunene trenger større fagmiljøer. Vi har ikke noen mening om kommunesammenslåinger, men vi er opptatt av at kommuner må ha handlingsrom slik at de kan løse oppgaver, sier Kari Sollien til Kommunal Rapport.