Inge Lorange Backer (Foto: Stig Weston)

Sette­ombuds­menn ved Sivil­ombuds­mannen

Hanne Harlem er inhabil i alle saker hun har hatt befatning med som kommuneadvokat.

Onsdag, 15. januar 2020 - 14:39

Hanne Harlem – som tiltrer som sivilombudsmann 1. februar – kommer fra stillingen som kommuneadvokat i Oslo. Stortinget har besluttet at hun er inhabil i alle saker hun har hatt befatning med som kommuneadvokat. 

Ut inneværende oppnevningsperiode – det vil si til 31. desember 2021 – er hun også inhabil i alle saker som omfatter Oslo kommune.

Dette gjelder saker hvor Oslo kommune er innklaget organ eller underorgan, har ansvar for å ivareta rettigheter til personer som er fratatt friheten, eller på annen måte anses særlig berørt, melder Sivilombudsmannen.

Backer og Sandberg

Det er derfor oppnevnt to faste setteombudsmenn; Inge Lorange Backer og Kirsten Sandberg. 

Professor emeritus Inge Lorange Backer ved Universitetet i Oslo er setteombudsmann i alle saker unntatt saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme. 

Professor Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo er setteombudsmann i alle saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme («forebyggingsmandatet»).

Det var Harlem selv som henvendte seg til Stortinget og ba om at hennes habilitet vurderes på bakgrunn av tilknytningen til Oslo kommune, skriver Sivilombudsmannen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkenemndene for barnevern og sosiale saker, Skien
Søknadsfrist: 
24.01.2020
LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020