Inge Lorange Backer (Foto: Stig Weston)

Sette­ombuds­menn ved Sivil­ombuds­mannen

Hanne Harlem er inhabil i alle saker hun har hatt befatning med som kommuneadvokat.

Onsdag, 15. januar 2020 - 14:39

Hanne Harlem – som tiltrer som sivilombudsmann 1. februar – kommer fra stillingen som kommuneadvokat i Oslo. Stortinget har besluttet at hun er inhabil i alle saker hun har hatt befatning med som kommuneadvokat. 

Ut inneværende oppnevningsperiode – det vil si til 31. desember 2021 – er hun også inhabil i alle saker som omfatter Oslo kommune.

Dette gjelder saker hvor Oslo kommune er innklaget organ eller underorgan, har ansvar for å ivareta rettigheter til personer som er fratatt friheten, eller på annen måte anses særlig berørt, melder Sivilombudsmannen.

Backer og Sandberg

Det er derfor oppnevnt to faste setteombudsmenn; Inge Lorange Backer og Kirsten Sandberg. 

Professor emeritus Inge Lorange Backer ved Universitetet i Oslo er setteombudsmann i alle saker unntatt saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme. 

Professor Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo er setteombudsmann i alle saker som gjelder nasjonal forebyggende mekanisme («forebyggingsmandatet»).

Det var Harlem selv som henvendte seg til Stortinget og ba om at hennes habilitet vurderes på bakgrunn av tilknytningen til Oslo kommune, skriver Sivilombudsmannen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune, HR-seksjonen
Søknadsfrist: 
30.03.2020
LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020