Lands­møte om kjøp av Juristenes Hus

Et ekstraordinært landsmøte i Juristforbundet skal ta stilling til kjøp av hele Juristenes Hus ettersom Advokatforeningen flytter ut.

Juristenes Hus kan bli heleid av Juristforbundet

Det blir en stor investering og mye penger det ekstraordinære landsmøtet skal diskutere og ta stilling til når delegatene møtes 4. november.

Juristforbundet, Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter (JUS) har sittet sammen i Juristenes Hus i Kristian Augusts gate 9 i Oslo siden 1991. 

I våres besluttet Advokat­foreningen å flytte og det er nå klart at Advokatforeningen flytter inn i Tullinkvartalet i Universitetsgaten 7 – 9, som er under oppføring.

Juristforbundet og Advokatforeningen eier en halvpart hver av aksjene i Juristenes Hus. Advokatforeningen har tilbudt å selge sine aksjer i Juristenes Hus til dagens medeier Juristforbundet.

Juristforbundet må nå ta stilling til om man skal kjøpe disse og dermed eie hundre prosent av aksjene i huset.

Dette skal avgjøres i et ekstraordinært landsmøte 4. november. 

Verdivurdering

I mai ble det kjent at en verdivurdering Advokatforeningen hadde gjort av huset, den var utført av Malling & Co, lød på 115 millioner kroner. Men Juristen kjenner ikke til hvilken sum Advokatforeningen nå har tilbudt å selge for.

Vi oppdaterer saken når vi vet mer.

Juristenes Utdanningssenter (JUS) blir fortsatt lokalisert sammen med Juristforbundet. Utdanningssenteret åpnet nettopp sin «JUS Lab» - helt nye kurslokaler i tilknytning til Juristenes Hus.