Advokatforeningen har besluttet å flytte ut av Juristenes Hus.

Advokat­foreningen har besluttet å flytte ut av Juristenes Hus

Advokatforeningen og Juristforbundet blir ikke samlokalisert i fremtiden. 

Tirsdag, 14. mai 2019 - 13:04

Advokatforeningens hovedstyre har besluttet å selge seg ut av Juristenes Hus i Kristian Augusts gate 9 i Oslo, og har startet jakten på nye lokaler, melder Advokatbladet

Ifølge Advokatbladet, er det flere grunner til at Advokatforeningen ønsker å flytte for seg selv; blant annet et ønske om å styrke Advokatforeningens identitet, adskilt fra dagens “samboere” Juristforbundet, Juristenes Utdanningssenter (JUS) og husets to andre leietagere. 

Advokatforeningen, Juristforbundet og JUS hadde i 2017 planer om å finne nye felles lokaler, men i fjor vår skrinla de andre organisasjonene flytteplanene og har besluttet å bli.

Sprik i verdivurdering

Juristforbundet og Advokatforeningen eier en halvpart hver av aksjene i Juristenes Hus. Nå må de to sameierne bli enig om hva lokalene er verdt.

Partene har innhentet hver sin verdivurdering av bygget, og ifølge Advokatbladet spriker de to verdivurderingene kraftig.

«Mens Advokatforeningens verdivurdering, gjort av Malling & Co, er på 115 millioner kroner, er Juristforbundets vurdering, foretatt av Newsec, på 91 millioner kroner, altså 24 millioner kroner mindre», skriver Advokatbladet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020