Advokatforeningen har besluttet å flytte ut av Juristenes Hus.

Advokat­foreningen har besluttet å flytte ut av Juristenes Hus

Advokatforeningen og Juristforbundet blir ikke samlokalisert i fremtiden. 

Tirsdag, 14. mai 2019 - 13:04

Advokatforeningens hovedstyre har besluttet å selge seg ut av Juristenes Hus i Kristian Augusts gate 9 i Oslo, og har startet jakten på nye lokaler, melder Advokatbladet

Ifølge Advokatbladet, er det flere grunner til at Advokatforeningen ønsker å flytte for seg selv; blant annet et ønske om å styrke Advokatforeningens identitet, adskilt fra dagens “samboere” Juristforbundet, Juristenes Utdanningssenter (JUS) og husets to andre leietagere. 

Advokatforeningen, Juristforbundet og JUS hadde i 2017 planer om å finne nye felles lokaler, men i fjor vår skrinla de andre organisasjonene flytteplanene og har besluttet å bli.

Sprik i verdivurdering

Juristforbundet og Advokatforeningen eier en halvpart hver av aksjene i Juristenes Hus. Nå må de to sameierne bli enig om hva lokalene er verdt.

Partene har innhentet hver sin verdivurdering av bygget, og ifølge Advokatbladet spriker de to verdivurderingene kraftig.

«Mens Advokatforeningens verdivurdering, gjort av Malling & Co, er på 115 millioner kroner, er Juristforbundets vurdering, foretatt av Newsec, på 91 millioner kroner, altså 24 millioner kroner mindre», skriver Advokatbladet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019