Advokatforeningen har besluttet å flytte ut av Juristenes Hus.

Advokat­foreningen har besluttet å flytte ut av Juristenes Hus

Advokatforeningen og Juristforbundet blir ikke samlokalisert i fremtiden. 

Tirsdag, 14. mai 2019 - 13:04

Advokatforeningens hovedstyre har besluttet å selge seg ut av Juristenes Hus i Kristian Augusts gate 9 i Oslo, og har startet jakten på nye lokaler, melder Advokatbladet

Ifølge Advokatbladet, er det flere grunner til at Advokatforeningen ønsker å flytte for seg selv; blant annet et ønske om å styrke Advokatforeningens identitet, adskilt fra dagens “samboere” Juristforbundet, Juristenes Utdanningssenter (JUS) og husets to andre leietagere. 

Advokatforeningen, Juristforbundet og JUS hadde i 2017 planer om å finne nye felles lokaler, men i fjor vår skrinla de andre organisasjonene flytteplanene og har besluttet å bli.

Sprik i verdivurdering

Juristforbundet og Advokatforeningen eier en halvpart hver av aksjene i Juristenes Hus. Nå må de to sameierne bli enig om hva lokalene er verdt.

Partene har innhentet hver sin verdivurdering av bygget, og ifølge Advokatbladet spriker de to verdivurderingene kraftig.

«Mens Advokatforeningens verdivurdering, gjort av Malling & Co, er på 115 millioner kroner, er Juristforbundets vurdering, foretatt av Newsec, på 91 millioner kroner, altså 24 millioner kroner mindre», skriver Advokatbladet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019