Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik
Oslo tingrett ser ut til å gå mot et 2019 med en saksinngang på meddomsrettssaker som er høyere enn på svært lenge (Foto: Tore Letvik)

Økning i straffe­saker til tingrettene

Økning i straffesaker etter noen år med kraftig nedgang, men betydelige variasjoner mellom tingrettene.

Fredag, 18. oktober 2019 - 13:22

Det melder domstol.no i en presentasjon av domstolenes halvårstall.

Samtidig kommer det inn færre tvistesaker til tingrettene, men flere til jordskifterettene. 

Tvistesaker

I tingrettene var det en nedgang på 7 prosent i saksinngangen av tvistesaker i første halvår. 

Det avgjøres noen færre saker i første halvår 2019 enn i første halvår 2018, men det avvikles likevel flere saker enn det som kommer inn. Beholdningen av saker er dermed redusert, melder domstol.no

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle tvistesaker i første halvår var svakt økende på 5,4 måneder, sammenlignet med samme periode i fjor.

Straffesaker 

«Etter flere år med synkende saksinngang av straffesaker, er det i første halvår 2019 en markant økning av innkomne saker – både enedommersaker og meddomsrettssaker», skriver domstol.no. 

Det kom inn ca 700 flere enedommersaker (+ 3 prosent) og drøyt 500 flere meddomsrettssaker (+8 prosent) i første halvår 2019, sammenlignet med samme periode året før.

Det er store variasjoner mellom tingrettene: 

«Oslo tingrett ser ut til å gå mot et 2019 med en saksinngang på meddomsrettssaker som er høyere enn på svært lenge», slås det fast. 

Når det gjelder anker til lagmannsrettene i straffesaker, var det en nedgang i perioden. 

Jordskiftesaker

Det var en økning på fem prosent av nye saker til jordskifterettene i første halvår. 

«Men jordskifterettene har også behandlet flere saker og etter 2-3 år med høye restanser ser det ut til at beholdningen av saker er på vei nedover», heter det. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020