Høyeste­rett på viking­besøk

Midgard vikingsenter stod på programmet da Høyesterett besøkte Vestfold.

Deltakere fra Høyesterett samlet foran Gildehallen på Midgard vikingsenter.  Høyesterett stilte med 28 deltakere, inkludert dommere og administrasjon (Foto: Tor Skytøen / VFK)
Deltakere fra Høyesterett samlet foran Gildehallen på Midgard vikingsenter. Høyesterett stilte med 28 deltakere, inkludert dommere og administrasjon (Foto: Tor Skytøen / VFK)

Siden Høyesterett har hele Norge som rettskrets, besøker Høyesterett hvert år et av landets fylker. 

Formålet er å møte mennesker og institusjoner landet rundt og samle kunnskap om regionale forhold innenfor offentlig og privat sektor. 

I år stod Vestfold for tur, og Høyesterett har reist rundt i perioden 23. til 25. september. 

Mandag besøkte Høyesterett både nye Horten videregående skole og Midgard vikingsenter på Borre.

På Midgard vikingsenter ble det orientert om senterets drift og aktiviteter og fortalt om Borrefunnet, historien og Vikinglokasjonen på Borre. Dette ble etterfulgt av befaring i området med stopp på funnstedet for nytt vikingskip og Gildehallen, opplyser Vestfold fylkeskommune. 

Besøk i Vestfold tingrett

Det var mange punkter på programmet; blant annet orientering fra Færder kommune om oppfølging av ulovlighetssaker i strandsonen, orientering om kommunereformen i Sandefjord, kampen mot svart arbeid i byggebransjen, hvordan kommunen møter eldrebølgen og hvordan drive og utvikle en selvstendig faghandel i kjøpesentrenes tid. 

Også var det blant annet besøk på Jotuns fabrikk på Vindal i Sandefjord, hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg og en orientering om Vestfold tingrett av sorenskriver Jørn Holme.