Strømmast (Foto: Pixabay)
De nye nemnda kommer som følge av EUs tredje energimarkedspakke. (Foto: Pixabay)

Ønsker jurister til den nye Energi­klagenemnda

Skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av Reguleringsmyndigheten for energi.

Mandag, 16. september 2019 - 15:15

Olje- og energidepartementet søker etter en leder og fire medlemmer til den nye Energiklagenemnda som er under opprettelse. 

Energiklagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i medhold av energiloven og naturgassloven med tilhørende forskrifter. 

Energiklagenemnda er uavhengig og ikke kan instrueres i den enkelte sak. 

«Energiklagenemnda skal behandle saker som krever god innsikt i energirett og økonomiske analyser. Nemnda skal fatte vedtak på grunnlag av rett faktisk grunnlag og gjeldende rettsregler. I tillegg vil nemnda måtte ta stilling til spørsmål av mer prosessuell karakter. Nemnda vil også behandle saker om ileggelse av overtredelsesgebyr», skriver departementet

Medlemmene i nemnda må ha juridisk embetseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller mastergrad (eller tilsvarende) i økonomi.

EUs energimarkedspakke

Bakgrunnen for opprettelse av nemnda er å gjennomføre krav til en uavhengig klageinstans som følge av EUs tredje energimarkedspakke.

Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt i EU i 2009 og trådte i kraft i EU 3. mars 2011. Stortinget fattet 22. mars 2018 vedtak om samtykke til at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen. 

Den tredje energimarkedspakken inneholder direktiver og forordninger angående et indre marked for elektrisk kraft og naturgass. Som en konsekvens av innlemmelsen i EØS-avtalen er det gjort endringer i energiloven og naturgassloven. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021