Med på Skype (f.v.) Benedicte Rørvik Nilsen, Christine Ødegaard Sten, Ole Ramberg, Per Otto Svendsby. Foran (f.v.) Vetle Halvorsen Ufsvatn, Katrine Bratteberg, Erik Furevik og Anders Stub Søtorp.
Med på Skype (f.v.) Benedicte Rørvik Nilsen, Christine Ødegaard Sten, Ole Ramberg, Per Otto Svendsby. Foran (f.v.) Vetle Halvorsen Ufsvatn, Katrine Bratteberg, Erik Furevik og Anders Stub Søtorp.

Skal skape flere nett­verk og arrange­menter for jurister over hele landet

Juristforbundets nye nettverksstyre er i gang med arbeidet. I løpet av høsten blir det medlemsarrangementer i Øst-Finnmark og i Kristiansand. 

Torsdag, 29. august 2019 - 7:19

Juristforbundets landsmøte vedtok på fjorårets landsmøte å opprette et nettverksstyre som skal styrke faglige og geografiske felleskap på tvers av medlemsmassen i forbundet.

Hensikten er å nå ut til enda flere av Juristforbundets medlemmer med arrangementer og møter.

Gruppen som arbeider med dette ledes av Juristforbundets visepresident Katrine Bratteberg og består representanter fra de ulike seksjonene i forbundet og representanter fra allerede eksisterende lokale nettverk.

Nylig møttes de på Juristenes Hus i Oslo – flere deltok på Skype - for å diskutere veien videre.

Finnmark og Kristiansand

– Vi har til nå hatt tre møter. Vi jobber både med å tette noen hull der Juristforbundet per i dag mangler et lokalt tilbud til sine medlemmer, samtidig som vi ser på rammeverket rundt drift av nettverkene. Målet er å etablere et tilbud til medlemmene lokalt som treffer på tvers av seksjonene, og som har et format som inkluderende og tilgjengelig for flest mulig, sier Katrine Bratteberg.

– I første omgang betyr dette konkret at vi i løpet av høsten vil ha et medlemsarrangement for våre medlemmer i Øst-Finnmark, og et for våre medlemmer i Kristiansand. Både medlemsmasse og geografi er ulik på disse to stedene så nettverksstyret vil prøve å tilpasse det tilbudet som gis deretter, sier hun.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020