Anne Kjersti Befring (Foto: UiO)
Anne Kjersti Befring (Foto: UiO)

Foreslår gradering av pasient­journaler

Behandling av persondata som pasientrettighet var tema under Arendalsuka tirsdag.

Tirsdag, 13. august 2019 - 9:36

I et arrangement tirsdag under Arendalsuka, i regi av Juristforbundet, snakket Anne Kjersti Befring om behandling av persondata som pasientrettighet – og om rettigheter og nye perspektiver. 

Anne Kjersti Befring er advokat, forsker ved juridisk fakultet, UIO og fagbokforfatter. Hun leverte sin doktoravhandling i 2018 og har lang erfaring som leder, som direktør i Legeforeningen og i helsemyndighetene. 

«Er det lov å snoke i journalen min?» ble det spurt i inivitasjonen til foredraget.

– Svaret på det er nei. Men vi har fått flere saker om det. Det har vært femti tilsynssaker de siste seks årene, sa Befring.

– Slike saker kan være straffbare eller de kan utløse erstatningskrav.

Men det er mange i helsevesenet som har behov for å ha tilgang til pasientjournalene. Befring pekte på flere dilemmaer og problematikk knyttet til det å verne menneskers helse veid opp mot databeskyttelse.

– Det at det må gjøres avveininger skaper utfordringer.

Selv har hun foreslått at pasientjournaler kunne graderes og i flere lag, der det mest sensitive ligger innerst og der det er flere grader av tilgang. 

Tilstrekkelig kompetanse

I en kronikk i Aftenposten tidligere i år påpeker Befring at behandlingen av pasientdata varierer og at helsepersonell må treffe mange beslutninger som involverer bruk av data. 

«Det er få forskjeller i nordisk lovgivning når det gjelder behandling av data i forbindelse med helsehjelp, men det er forskjeller i hvordan sykehusene innretter seg etter reglene. Helsevirksomheten må sørge for å innhente tilstrekkelig kompetanse til å etablere systemer og rutiner for å oppfylle helsevirksomhetenes forpliktelser og redusere risikoen for feil fortolkning av reglene», skriver hun. 

«En forklaring på feil fortolkninger kan skyldes at ledelsen overlater avgjørelser til personer som ikke kjenner helselovene», skriver Befring. 

Se Anne Kjersti Befrings foredrag på Juristforbundets Facebookside.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019