Anne Kjersti Befring (Foto: UiO)
Anne Kjersti Befring (Foto: UiO)

Foreslår gradering av pasient­journaler

Behandling av persondata som pasientrettighet var tema under Arendalsuka tirsdag.

Tirsdag, 13. august 2019 - 9:36

I et arrangement tirsdag under Arendalsuka, i regi av Juristforbundet, snakket Anne Kjersti Befring om behandling av persondata som pasientrettighet – og om rettigheter og nye perspektiver. 

Anne Kjersti Befring er advokat, forsker ved juridisk fakultet, UIO og fagbokforfatter. Hun leverte sin doktoravhandling i 2018 og har lang erfaring som leder, som direktør i Legeforeningen og i helsemyndighetene. 

«Er det lov å snoke i journalen min?» ble det spurt i inivitasjonen til foredraget.

– Svaret på det er nei. Men vi har fått flere saker om det. Det har vært femti tilsynssaker de siste seks årene, sa Befring.

– Slike saker kan være straffbare eller de kan utløse erstatningskrav.

Men det er mange i helsevesenet som har behov for å ha tilgang til pasientjournalene. Befring pekte på flere dilemmaer og problematikk knyttet til det å verne menneskers helse veid opp mot databeskyttelse.

– Det at det må gjøres avveininger skaper utfordringer.

Selv har hun foreslått at pasientjournaler kunne graderes og i flere lag, der det mest sensitive ligger innerst og der det er flere grader av tilgang. 

Tilstrekkelig kompetanse

I en kronikk i Aftenposten tidligere i år påpeker Befring at behandlingen av pasientdata varierer og at helsepersonell må treffe mange beslutninger som involverer bruk av data. 

«Det er få forskjeller i nordisk lovgivning når det gjelder behandling av data i forbindelse med helsehjelp, men det er forskjeller i hvordan sykehusene innretter seg etter reglene. Helsevirksomheten må sørge for å innhente tilstrekkelig kompetanse til å etablere systemer og rutiner for å oppfylle helsevirksomhetenes forpliktelser og redusere risikoen for feil fortolkning av reglene», skriver hun. 

«En forklaring på feil fortolkninger kan skyldes at ledelsen overlater avgjørelser til personer som ikke kjenner helselovene», skriver Befring. 

Se Anne Kjersti Befrings foredrag på Juristforbundets Facebookside.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
19.01.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
19.01.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkenemndene for barnevern og sosiale saker, Skien
Søknadsfrist: 
24.01.2020
LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020