Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)
Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Utvalg foreslår ny felles lov for all tvangs­bruk

Utvalget som har utredet reglene for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren foreslår en ny tvangslov.

Onsdag, 19. juni 2019 - 11:02

– Dagens bestemmelser om tvang er uoversiktlige og kan skape usikkerhet blant pasienter og behandlere. Vi trenger regler som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov, og som er til hjelp i arbeidet med å få mindre og riktigere bruk av tvang, sa helseminister Bent Høie da han fikk overrakt NOU-en “Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten”.

Utvalget har vært ledet av professor Bjørn Henning Østenstad ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen.

Med seg i utvalget har han hatt fagfolk fra psykisk helsevern og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, representanter for pasienter, brukere og pårørende. Utredningen blir nå sendt på høring.

Det forslås felles tvangsbegrensningslov for helse- og omsorgstjenesten.

Dessuten forslås det en ny og felles ordning for saksbehandling, overprøving og kontroll der fylkesmennene og nye tvangsbegrensingsnemnder skal være sentrale aktører. 

– Overprøving og kontroll grunnleggende ineffektivt

Andre forslag handler om at full oversikt over omfang av tvangsbruk skal sikres, at barns rettssikkerhet skal løftes fram, om et snevrere tvangsbegrep og om styrking av adgangen til å forhåndssamtykke til tvang. 

«En felles lov vil bidra til mer effektiv ressursbruk. Dagens system med fire parallelle ordninger for saksbehandling, overprøving og kontroll er grunnleggende ineffektivt. En felles lov vil også bidra til økt rettssikkerhet gjennom et sterkt fokus på helhetstenkning om individet for å begrense tvang mest mulig», heter det i utredningen.

Les NOUen her

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019